Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 4   >    >>
records: 67
Charta 77, reformní komunisté a ideologie restaurace
projev, česky, vznik: 1996 ◆ poznámka: text "Fenomén Charty 77 a dnešek"
  • in: Česká Metanoia 7, 1996, č. 12–13, str. 43–46

Biblická úvaha na text 1. Jan 2,24–7
projev, česky, vznik: 30. 9. 1946 ◆ poznámka: Přednesena na schůzce vinohr. Sdružení dne 30. září 1946

Diskusní příspěvek k referátu Dr Sadka (o demytologizaci)
projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 12. 1966 ◆ poznámka: Proneseno dne 5. 12. 66 na semináři doc. Machovce (na filos. fakultě)

„Milí přátelé, soudruzi a soudružky…“
projev, česky, vznik: 24. 12. 1958 ◆ poznámka: proslov v závodním rozhlase Ústavu epidemiologie a mikrobiologie o Lionu Feuchtwangerovi

O náboženské výchově
projev, česky, vznik: 5. 11. 1945 ◆ poznámka: Sdružení, 5. list. 45

Pobožnost na text: Mat. 7,1–5.12
projev, česky, vznik: 9. 2. 1945 ◆ poznámka: Na 9. II. 45. Dorost

„Vzpomínáme-li dnes…“ [projev k 93. výročí narození Jana Patočky]
projev, česky, vznik: 1.6.2000

Jan Patočka
| raw ◆ projev, česky, vznik: 29. 5. 2000 ◆ poznámka: pro Český rozhlas při příležitosti Patočkových nedožitých 93. narozenin, podle autorovy poznámky "neupotřebeno"

Emanuel Rádl
| raw ◆ projev, česky, vznik: prosinec 1993 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

K čemu je filosofie?
| raw ◆ projev, česky, vznik: únor 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

„Milí bratří a sestry…“
projev, česky, vznik: 27. 6. 1945 ◆ poznámka: Předneseno 27. června 1945 na společné schůzi vinohradské a žižkovské mládeže na Žižkově

Může nám bible pomoci v konkrétních rozhodováních? (3. otázka pro Oslo)
projev, česky, vznik: 17. 2. 1947 ◆ poznámka: Předneseno na schůzi Sdružení na Král. Vinohradech

Projev na celozávodní členské schůzi ROH v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie
projev, česky, vznik: 1957

„Sestry a bratří, vážení přátelé…“
projev, česky, vznik: 20. 10. 1960 ◆ poznámka: Předneseno 20. 10. 60 v Jirchářích; obsahuje odkaz na referát „Pierre Teilhard de Chardin“ ze 17. 10. 1960 v Plzni (i zde je tématem věda a víra)

Projev při imatrikulaci při příležitosti imatrikulace studentů ETF UK
| raw ◆ projev, česky, vznik: 10. 10. 1995 ◆ poznámka: v Karolinu

Poděkování Univerzitě v Ústí nad Labem za udělení čestného doktorátu
| raw ◆ projev, česky, vznik: 8. 12. 2010 ◆ poznámka: předneseno v Písku

Projev na Václavském náměstí k výročí 28. října
| raw ◆ projev, česky, vznik: 28. 10. 1991

Filosofie českých dějin (Diskuse)
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 23. 4. 1969
  • in: Sociologický časopis 5, 1969, č. 5, str. 465–466
  • in: Miloš Havelka (vyd.), Spor o smysl českých dějin 2. 1938–1989: posuny a akcenty české otázky, Praha: Torst, 2006, str. 193–194
  • in: Jan Patočka, Češi I. Práce publikované (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 12), vyd. Ivan Chvatík – Karel Palek, Praha: OIKOYMENH, 2006, str. 202–203

Život jako dluh a splácení
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 17. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

Projev na první valné hromadě Jednoty filosofické
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 22. 3. 1990
  • in: Reflexe, 1990, č. 3, str. 10.5–10

<<  <   1 / 4   >    >>
records: 67