Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlinePojem vědeckého zákona
poznámky, česky, vznik: 17.–19. 5. 1959 ◆ poznámka: nedokončeno

Úvod do křesťanské filosofie – přípravné poznámky
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 11. 1959
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Úvod do křesťanské filosofie

 • Pravda a skutečnost
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 1. 1959 ◆ poznámka: Původně napsáno pro Křesťanskou revue.
  • in: Josef Bohumil Souček (vyd.), O svrchovanost víry. Sborník k sedmdesátému výročí narození profesora J. L. Hromádky, Praha: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, 1959, str. 69–74
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 24–30
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Pravda a skutečnost [příprava]

 • Úvod do křesťanské filosofie
  | docx | pdf | html ◆ fragment, česky, vznik: listopad 1959
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Úvod do křesťanské filosofie – přípravné poznámky

 • Milování nepřátel
  | docx | pdf | html | skeny ◆ glosa, česky, vznik: 9. 6. 1959
  • in: Kostnické jiskry 47, 1962, č. 23, str. [3] (21. 6.)

  Bůh a člověk (Několik poznámek k inkarnačnímu dogmatu, míněných na okraj)
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: únor 1959 ◆ poznámka: Upravený text poznámek, částečně přednesených u J. L. Hromádky dne 16. 2. 1959. – Pozn. aut.
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Inkarnace (Přípravné poznámky)

 • 1959
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1959

  Vyznání nebo humor
  | docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 7. 6. 1959

  Materiální jednota světa
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 21. 1. 1959

  [Příležitostné poznámky, 1959]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1959

  Úvod do křesťanské filosofie
  | raw | skeny ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik: červen a říjen 1959

  Inkarnace (Přípravné poznámky)
  | raw | skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: únor 1959

  Poznámky k problému mýtu, mytologie a demytologizace
  | docx | pdf | html | skeny ◆ výklad, česky, vznik: 23. 11. 1959 ◆ poznámka: předneseno 1. 2. 1960 [neznámo, kde]

  Pojem vědeckého zákona
  | raw | skeny ◆ fragment | poznámky, česky, vznik: 19. 5. 1959