Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 30
„Poučení není hlavním záměrem této knížky…“
článek, česky, vznik: 1970/1990 ◆ poznámka: nedokončeno (možná jde o jeden z připravovaných úvodů do filosofie?)

Úvod. § 1.1 („V této knížce má pozorný čtenář najít…“)
fragment, česky, vznik: 1970/1990 ◆ poznámka: nedokončeno

Filosofie v životě člověka a v dějinách
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1969/1970

Reflexe a životní styl
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1970 ◆ poznámka: Článek pro Slovenské pohľady, dopsán a odevzdán 5. 3. 1970. – Pozn. aut.
 • in: Ladislav Hejdánek, Život a slovo, vyd. Václav Dostál, Praha: OIKOYMENH, 2023, str. 65–77
překlady textu do jiných jazyků:
 • Reflexia a životný štýl

 • Cesta člověka k sobě a k druhým (Úvod do filosofie jako problém)
  | docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 1970/1989 ◆ poznámka: text není datován, datace určena přibližně

  Mythos a metafyzika
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1970 ◆ poznámka: Text představuje druhou kapitolu habilitační práce „Filosofie a víra. Příspěvek otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické“ z roku 1970, str. 19–30. – Pozn. aut. [Jako součást habilitační práce vyšlo též in: Filosofie a víra, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 54–64, a pod názvem „Mýtus a metafyzika“ též in: Filosofie a víra. Nepředmětnost v myšlení a skutečnosti II (2., rozšířené vyd.), Praha, OIKOYMENH 1999, s. 99–109. – Pozn. red.]
  • in: Svazky pro dialog, 1979, č. 1, str. 39–55
  • in: Křesťanská revue 57, 1990, č. 5, str. 102–106 (vyšlo pod názvem „Mýtus a metafyzika“)

  Reflexia a životný štýl
  | docx | pdf | html ◆ článek, slovensky, vznik: březen 1970
  • in: Slovenské pohľady 86, 1970, č. 5, str. 99–107
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Reflexe a životní styl

 • Prosetínské úvahy o subjektu
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 22. 8. – 10. 9. 1970 ◆ poznámka: strojopis

  Alfred North Whitehead (15. 2. 1861 – 30. 12. 1947)
  | docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 10. 3. 1969
  • in: Matematika a dobro a jiné eseje, Praha: Mladá fronta, 1970, str. 119–121

  Deník svůdce
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. (9.?) 7. 1970 ◆ poznámka: Poznámky pro "Novinky Odeonu" (k vyjití Kierkegaardova Svůdcova deníku)
  • in: Novinky Odeonu — září–říjen 1970, 1970, str. 2–3

  Přehled veřejné a politické činnosti v době od ledna 1968 do května 1969
  | raw | skeny ◆ zpráva, česky, vznik: 18. 12. 1970 ◆ poznámka: Vzniklo v době, kdy se rozhodovalo o Hejdánkově setrvání ve Filosofickém ústavu ČSAV.

  Problém normality z filosofického hlediska
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 8. 1970 ◆ poznámka: Text byl po řadě závažných, ale neautorizovaných úprav a se změněným titulem („Na okraj filosofických úvah o normalitě“) otištěn v knize Normalita osobnosti, ed. Eva Syřišťová a kol., Avicenum, Praha 1972, na str. 215–228; z opatrnosti byly jako autorky uvedeny E. Stuchlíková a E. Syřišťová, protože v době korektur byl autor ve vazbě (a pak byl odsouzen za pobuřování). Tato skutečnost nebyla až dosud uvedena na pravou míru a zveřejněna. – Pozn. aut.
  • in: Eva Syřišťová (vyd.), Normalita osobnosti, Praha: Avicenum, 1972, str. 215–228
  • in: Ladislav Hejdánek, Život a slovo, vyd. Václav Dostál, Praha: OIKOYMENH, 2023, str. 78–95

  [Příležitostné poznámky, 1970]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1970

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Ontologie
  | raw | skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  [Interpretační poznámky k Nietzschemu]
  | raw | skeny ◆ druh neuveden, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Ladislav Hejdánek – Josef Smolík – Jan Čapek – Luděk Brož – Ladislav Pokorný – František Škarvan, Církev - společnost - stát
  | raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: září 1970 ◆ poznámka: podtitul: "Vypracovala komise pro přípravu XVII. synodu"

  Filosofie a její vztah k pravdě
  | raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně 70. léta

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie II]
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

  Filosofie a víra. Příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické
  | docx | pdf | html ◆ habilitační práce, česky, vznik: 1970 ◆ poznámka: Habilitační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 30