Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineLadislav Hejdánek, Úvod do filosofování
česky, 2012, Praha: OIKOYMENH

Body obhajoby – návrh
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 1972 ◆ poznámka: k soudu v září 1972

Pistis a polis
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

Bytový seminář
| raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1972

Ladislav Hejdánek, Úvod do filosofování
česky, 2021, Praha: OIKOYMENH; druhé, upravené a doplněné vydání

Krátký úvod do filosofie
| raw ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 7. 1972

[Problém otázky]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 15. 11. 1972

Ladislav Hejdánek – Petra Hejdánková – Jana Hejdánková, Diskuse s Janou a Petrou o neměnnosti boha
| raw | skeny ◆ diskuse | přepis, česky, vznik: 22. 11. 1972

Materiály k soudu
| raw | skeny ◆ různé, česky, vznik: 1972

[Příležitostné poznámky, 1972]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

Diskuse o tématu přirozeného světa
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1972 ◆ poznámka: u Jiřího Němce

Rekonstrukce líčení 2. instance (odvolacího řízení) (Nejvyšší soud)
| raw | audio ◆ vzpomínka, česky, vznik: září 1972

Úvahy na témata marxismu
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 19. 11. 1972

„Vstal jsem, abych odnesl zbytky po kouřícím kolegovi…“
| raw | skeny ◆ fejeton, česky, vznik: 1972/1974? ◆ poznámka: postřehy z Památníku národního písemnictví

1972
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1972 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

1972/3–1
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1972/1973