Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 37
Sebekritika nebo iluze?
článek, česky, vznik: 27. 1. 1989
 • in: Velehrad, 1989, č. 2, str. 18–19

Poznámka redakce
předmluva / doslov | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 5. 1989 ◆ poznámka: pro samizdatovou Reflexi č. 2; viz MD 1989.3, 89/321
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, str. 8.1 (samizdat)

Lidská práva, budoucnost Evropy a jedna česká tradice
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 13. 11. 1989 ◆ poznámka: Původně 1989, připraveno pro mezinárodní konferenci, které krátce po zahájení policie zabránila v pokračování.
 • in: Reflexe, 1990, č. 4, str. 9.1–9
 • in: Vandkunsten, 1990, č. 2, str. 72–82 (dánsky)

Masaryks Vision
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: 1989
 • in: Dazwischen. Ostmitteleuropäische Reflexionen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, str. 85–92

Pojetí pravdy a budoucnost Evropy
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 28. 10. 1989 ◆ poznámka: Přečteno 3. 11. 89 jako příspěvek k mezinárodnímu semináři „Central Europe – Culture Perplexed“, Wroclaw 3.–5. 11. 1989

Linie a kompromis
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1989? ◆ poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
 • in: Lidové noviny 2, 1989, č. 1, str. 3 (leden)

Víra jako základ svobody subjektu
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 1989? ◆ poznámka: Janu Šimsovi k šedesátinám; nedokončeno

[1989, sešit Poznámky a nápady]
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1989

Politická filosofie VI
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 04. 1989

Politická filosofie I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 09. 01. 1989

Politická filosofie V
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 03. 1989

Politická filosofie VII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 04. 1989

Politická filosofie VIII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 05. 1989

Politická filosofie II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 01. 1989
k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Politická filosofie II

 • Politická filosofie IV
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 06. 03. 1989

  Víra jako „kosmický faktor“
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: srpen 1989

  Politická filosofie III
  | raw ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 1. 1989 ◆ poznámka: kazeta s nahrávkou je prázdná

  [Příležitostné poznámky, 1989]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1989

  Smysl dějin – smysl v dějinách
  | raw | audio ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 2. 1989

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 37