Témata Hejdánkových textů

Věda | výběr textů

Člověk a věda
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 16. 2. 1950
  • in: Křesťanská revue 17, 1950, č. 2, s. 44–50

Věda a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 13. 11. 1968 ◆ poznámka: 1. verze: Diskusní příspěvek do Vesmíru. Napsáno a odevzdáno 17. 4. 67. Reakce na Tondlův článek ve Vesmíru byla redakční radou časopisu odmítnuta; text byl po čase otištěn v obnovené Tváři (pozn. aut.).
  • in: Tvář [4], 1969, č. 1, s. 22–26 (leden)
  • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 134–144

Věda v dnešní společnosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 4. 1991 ◆ poznámka: ve Vesmíru vyšel úryvek z textu („Vědec, který dává…“)
  • in: Vesmír, 1994, č. 8, s. 472 (pod názvem "Vědec, který dává..."; jde pouze o úryvek)

Věda a dnešní společnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992
  • in: Reflexe, 1992, č. 7–8, s. 4.1–10

Člověk a věda v dnešním světě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1979/1985 ◆ poznámka: nedokončeno