ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Reflexe víry ve Starém zákoně [Článek]
česky; vznik: 1986