Ladislav Hejdánek | Víra jako „kosmický faktor“ [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1989