ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Atheismus a otázky nové interpretace [Článek]
česky; vznik: květen 1964; poznámka: Článek napsán v květnu 1964 pro Křesťanskou revue, ale byl cenzurou zadržen; po delším jednání byl uvolněn pro tisk počátkem roku 1966 (pozn. aut.).