Ladislav Hejdánek | Atheismus a otázky nové interpretace [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: květen 1964
poznámka: Článek napsán v květnu 1964 pro Křesťanskou revue, ale byl cenzurou zadržen; po delším jednání byl uvolněn pro tisk počátkem roku 1966 (pozn. aut.).