Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineRozhovor s Ladislavem Hejdánkem
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2006 ◆ poznámka: Rozhovor vznikl po mailu. Dostupné online: http://www.krestanskarevue.cz/6_2006_rozhovor_s_Ladislavem_Hejdankem.html
  • in: Křesťanská revue 73, 2006, č. 6, str. 34–36

Ladislav Hejdánek – Jakub S. Trojan, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
skeny ◆ česky, 1985, Praha: [s. n.]; Edice Oikoumené [samizdat], sv. 6 (243 s.) [skutečný rok vydání: 1986; chybí s. 94–97 (chyba číslování)]
Předmluva [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti (1986)], str. II–III | Svět bez člověka, str. 1–11 | O pravdě v umění a ve filosofii, str. 12–27 | Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné myšlení“, str. 28–47 | Poznámka k otázce nepředmětného myšlení, str. 48–56 | Nepředmětné myšlení (Fragment), str. 57–84 | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, str. 85–178 | Pět poznámek k textu LvH, str. 179–202 | K diskusi o nepředmětnosti. Odpověď na „pět poznámek“ J. S. Trojana (1983), str. 203–241 | Poznámky k textům [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti], str. 242–243

Ladislav Hejdánek – Jakub S. Trojan, Zápis o dohodě a spolupráci
| raw | skeny ◆ zápis, česky, vznik: 24. 8. 1965

Jakub S. Trojan – Ladislav Hejdánek, Filosofie a theologie. Sborník textů