Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineLadislav Hejdánek – Jiří Němec, Ediční návrh pro nakladatelství Horizont: Emanuel Rádl - Dějiny filosofie I/II
| raw | skeny ◆ různé, česky, vznik: 5. 2. 1969

Diskuse o přirozeném světě
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 5. 1973

Ladislav Hejdánek – Petr Rezek – Jiří Němec, Rozhovor "in tre"
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 6. 1974

Diskuse o přirozeném světě
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1973

Ladislav Hejdánek – Petr Rezek – Jiří Němec, Rozhovor "in tre"
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1974