Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineFilosofie a víra. Příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické
| docx | pdf | html ◆ habilitační práce, česky, vznik: 1970 ◆ poznámka: Habilitační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze