Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 3   >    >>
records: 51
Gnose a dnešek [ad: Petr Pokorný: Počátky gnose, Praha 1968]
recenze, česky, vznik: 1968
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, str. VIII (příloha – Filosofie) (listopad)

Sborník o jednotě bratrské
recenze, česky, vznik: 21. 10. 1968 ◆ poznámka: Nad sborníkem ze symposia z r. 1967.
 • in: Tvář 3, 1968, č. 2, str. VII–VIII (příloha – Církve) (prosinec)

Problémy porozumění a výkladu
| raw ◆ fragment | recenze, česky, vznik: 4. 2. 2003 ◆ poznámka: ad: Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, ed. Petr Pokorný a Jan Roskovec. Vydalo nakladatelství J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2002

Jaspersův úvod do vlastní filosofie
| raw ◆ recenze, česky, vznik: nedatováno, asi 1996 ◆ poznámka: nepublikováno

[ad: Erazim Kohák: Průvodce po demokracii]
| raw ◆ fragment | recenze, česky, vznik: 30. 3. 2002

Whitehead ve slovenském překladu [ad: A. N. Whitehead, Veda a moderný svet, Bratislava 1989]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1990
 • in: Reflexe, 1990, č. 3, str. 8.1–3

Technika, morálka, člověk [původně: Člověk a technika] [ad: Radoslav Selucký: Ekonomika, morálka, život, Praha 1963]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 3. 1. 1964 ◆ poznámka: Přípisek autora: Knížku Seluckého jsem dostal od Dr. Benharta v redakci Plamene 6. 12. 63, když jsem odevzdával text polemiky s Vladimírem Mihule; že mi hodlá dát knížku k recenzi, oznámil mi Benhart až při telefonickém hovoru 5. 12. 1963. Termín: do konce měsíce. (Má jít jen o glosu.) Recenzi jsem přinesl 29. 12. 1963, překročil jsem značně stanovený rozsah (proti domluveným 2 stranám jsem přinesl 3 a ještě o více než 30 řádek). Benhart mi navrhl zkrátit úvodní partie tak na 10 řádek, nereferovat o obsahu a podržet jen kritické partie. To jsem učinil a novou verzi recenze jsem přinesl – jak bylo domluveno – 3. 1. 1964 v 9.00 ráno, těsně před schůzí redakce Plamene.
 • in: Plamen 6, 1964, č. 5, str. 157–158 (květen)

Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 20. 5. 1963

Rétorika a filosofie [ad: S. Ijsseling, Rhetoric and Philosophy in Conflict, The Hague 1976]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1985
 • in: Reflexe, 1985, č. 1, str. 9.6–9 (samizdat)
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, str. 9.4–6

Abstraktní Jessenius
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 20. 5. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 7, str. 160

Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 14. 10. 1968 ◆ poznámka: Napsáno pro Tvář 2/1968 (a odevzdáno) 14. 10. 1968 (pozn. aut.).
 • in: Tvář 3, 1968, č. 2, str. 58–61 (prosinec)
 • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 170–175

Vydavatelský omyl [ad: Semen Semenovič Utkin: Marxistická etika, Bratislava 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 15. 2. 1965
 • in: Tvář 2, 1965, č. 6, str. 36–37 (červen)

Paul Ludwig Landsberg: Zkušenost smrti
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 7. 2. 2005 ◆ poznámka: není jasné, kde a kdy vyšlo; dokument obsahuje přípis Jaroslavu Vrbenskému

Masaryk a Rakousko [ad: Jan Blahoslav Kozák: T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918, Praha 1968]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 3. 1. 1969
 • in: Tvář [4], 1969, č. 2, str. VI (příloha – Historie) (únor)

Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1969
 • in: Tvář [4], 1969, č. 2, str. 59–62 (únor)
 • in: Michael Špirit (vyd.), Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, str. 476–479
 • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 188–193

Co je filosofie? Poznámky ke spisku Dušana Machovce [ad: Dušan Machovec: Co je filosofie?, Praha 1957]
| raw | skeny ◆ recenze, česky, vznik: 26. 1. 1958 ◆ poznámka: nedokončeno (jen přípravné poznámky)

Mýtus a rozhovor [ad: Paul Ludwig Landsberg: Zkušenost smrti, Praha 1991]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 17.8.1991
 • in: Křesťanská revue 58, 1991, č. 9, str. 197–200

Otazník nad naší filosofií [ad: Václav Havel (ed.): Hostina. Filozofický sborník, Praha 1985]
| raw ◆ recenze, česky, vznik: 1985? ◆ poznámka: uveřejněno pod pseudonymem „Lev Tvrdý“
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, str. 7.19–31 (samizdat)

Heidegger ve Filosofickém časopise
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1996? ◆ poznámka: podepsáno jako Lev Tvrdý

<<  <   1 / 3   >    >>
records: 51