Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 33
J. L. Hromádka and Philosophy
článek, anglicky, vznik: 1992
 • in: Communio viatorum 34, 1992, č. 1, str. 64–83
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • J. L. Hromádka a filosofie

 • Democratization and Christians
  článek, anglicky, vznik: 1968
  • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1968, č. 7–8, str. 63–65
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Demokratizace a křesťané

 • Questionnaire
  anketa, anglicky, vznik: 1985 ◆ poznámka: odpovědi na 5 otázek položených řadě autorů
  • in: A. Heneka – František Janouch – Vilém Prečan – Jan Vladislav (vyd.), A Besieged Culture. Czechoslovakia Ten Years after Helsinki, přel. Joyce Dahlberg – Richard Fischer – Erazim Kohák – Peter Kussi – Káča Poláčková-Henley – Marian Sling-Fagan – George Theiner – Ruth Tosková, Stockholm – Vienna: The Charta 77 Foundation – International Helsinki Federation for Human Rights, 1985, str. 75–78

  Democracy without Opposition is Nonsense
  rozhovor, anglicky, vznik: 1990 ◆ poznámka: podzim-zima
  • in: East European Reporter 4, 1990, č. 3, str. 96–98

  Dialogue – Openness to Others and to the Truth
  | raw ◆ článek, anglicky, vznik: 1994 ◆ poznámka: příspěvek na „International Symposium Christianity – Judaism – Islam. Europe et the Close of the 20th Century“, Praha 6.–8. 5. 1994
  • in: Metanoia 3/4, 1994, str. 93–97
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Dialog – otevřenost k druhému a k pravdě

 • The Future of this Country is at stake
  rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ poznámka: výňatky z rozhovoru, ročník XXVIII
  • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1988, č. 4, str. 112–113

  What can East learn from West, and vice versa?
  článek, anglicky, vznik: 1990?

  Old Testament Philosophemata Challenging Contemporary Ways of Thinking
  | raw ◆ příspěvek, anglicky | česky, vznik: červen 1995 ◆ poznámka: příspěvek pro mezinárodní symposium "The Old Testament as Inspiration in Culture" 4.-8. září 1995

  Vlastní životopis
  | raw ◆ vlastní životopis, anglicky, vznik: 5. 5. 1994

  Is a New Germany possible in an Old Europe
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, anglicky | česky, vznik: 28. 8. 1993 ◆ poznámka: není jasné, pro jakou příležitost vzniklo

  O evropskou identitu [ETF UK]
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky | anglicky, vznik: 1. 2. 1999 ◆ poznámka: "Pro Angličany, ETF 1.2.99" [pozn. aut.]

  Parallel Polis, or An Independent Society in Central and Eastern Europe: An Inquiry
  | docx | pdf | html ◆ článek, anglicky, vznik: červenec 1987
  • in: Social Research. Central and East European Social Research 55, 1988, č. 1–2, str. 237–243

  Philosophy - Introductive lectures [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek | fragment | přípravné poznámky, anglicky | česky, vznik: 1998-1999 ◆ poznámka: poznámky jsou velmi kusé

  The Problem of Philosophical Theology [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, anglicky, vznik: 2000

  The Problem of Truth in Philosophical Theology [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, anglicky, vznik: 1999-2000

  Non-objectivity in Thinking and in Reality [ETF UK]
  | docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, anglicky, vznik: 1999-2000

  Will I be on T.V.?
  | raw | skeny ◆ článek, anglicky, vznik: 1978
  • in: Index on Censorship 7, 1978, č. 3, str. 11–13
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Budu vystupovat v televizi?

 • Offering a variety of views
  | raw ◆ rozhovor, anglicky, vznik: 1986
  • in: Index on Censorship 15, 1986, č. 3, str. 25–26

  What do we actually want when we want peace
  | raw ◆ článek, anglicky, vznik: únor 1983

  Prospects for democracy and socialism in eastern Europe
  | raw ◆ článek, anglicky, vznik: 1985
  • in: The Power of the Powerless, Armonk: M. E. Sharpe, 1985, str. 141–151
  • in: International Journal of Politics 15, 1985, č. 3–4, str. 141–151
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Perspektivy demokracie a socialismu ve východní Evropě

 • <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 33