Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlinePoznámky k Engelsovu pojetí jednoty světa
poznámky, česky, vznik: 1952/1960

Theologie a filosofie. Poznámky
poznámky, česky, vznik: 22.–23. 12. 1952

O lásce neboli Anti-Šimsa
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 7. 1952 ◆ poznámka: Polemika s přednáškami Jaroslava Šimsy vydanými v knížce „O lásce a flirtu“; obsahuje Hejdánkovu báseň z roku 1948. Rukopisné poznámky v sešitu A5, patrně nepublikované.

Hodnota a smrt
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1952 / 4. 8. 1966 ◆ poznámka: Doprovodný text k překladu Whiteheadovy americké přednášky „Immortality“. Původně věnováno Janu Šimsovi k 20. narozeninám (pozn. aut.).
  • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 8–13

Logika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 8. – 8. 9. 1952

K diskusi o „RPP“ [= Rádlovo pojetí pravdy]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1952? ◆ poznámka: bez titulní stránky, nedokončeno; psáno nejspíš mezi svátky a Novým rokem

Rádlovo pojetí pravdy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1952
  • in: Martin Šimsa (vyd.), Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, str. 279–313

[Příležitostné poznámky, 1952]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1952

Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady
| docx | pdf | html | skeny ◆ disertační práce, česky, vznik: 1952 ◆ poznámka: disertační práce pro FF UK v Praze; sken strojopisu dostupný online v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112552

Filosofie a theologie
| raw | skeny ◆ fragment | přípravné poznámky, česky, vznik: květen 1952 ◆ poznámka: Původně koncipováno jako příspěvek do sborníku k Součkovým padesátinám; nedokončeno. Psáno na počátku května 1952 [pozn. aut.]. Dvě přípravné rukopisné a strojopisné studie + nedokonečený koncept příspěvku k Součkovým padesátinám s věnováním "Prof. dru Josefu Bohumilu Součkovi".