Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 28
K otázkám tzv. náboženské výchovy dětí [dřívější titulek: Otázka tzv. náboženské výchovy dětí]
výklad, česky, vznik: 11. 6. 1963

K problémům odrazu u neživé hmoty na úrovni fyzikálních systémů [nadpis složky: Odraz ve fyzice (Vnitřní a vnější na fyzikální úrovni)]
fragment, česky, vznik: září 1963 ◆ poznámka: nedokončeno

Poznámky k otázce „Křesťan a svět“
poznámky, česky, vznik: červen 1963

Emanuel Rádl – 90. výročí narození (21. 12. 1873)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 12. 1963 ◆ poznámka: Napsáno ráno 2. 12. 1963; dopoledne předáno Vaškovi Borovičkovi pro Literární noviny nebo Kulturní tvorbu. [pozn. aut.]

Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 20. 5. 1963

Pierre Teilhard de Chardin
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 19. 4. 1963 ◆ poznámka: Předneseno 19. 4. 1963, Vinohrady, sdruž.; nedokončeno

Co chceme interpretovat?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 9. 1963
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, č. 9, str. 223–224

Politický úvod k výroční zprávě ZV ROH ÚEM za r. 196263
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: říjen 1963 ◆ poznámka: strojopis obsahuje vyznačené změny

Předmětné myšlení a "filosofie člověka"
| raw ◆ článek, česky, vznik: srpen 1963 ◆ poznámka: poznámka autora: "Přípravné poznámky k článku "Svět bez člověka" (verze 1. a 2.) pro Vesmír"
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Svět bez člověka

 • O myšlení předmětném a tzv. nepředmětném
  | raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 1. 11. 1963 ◆ poznámka: pro přednášku v Jirchářích (seminář 13. 11. 1963)

  Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
  | raw | skeny ◆ recenze | referát, česky, vznik: 20. 5. 1963

  Nenáboženská výchova dětí
  | raw ◆ fragment, česky, vznik: 12. 3. 1963 ◆ poznámka: poznámky k výkladu pro 30níky

  K otázkám tzv. náboženské výchovy dětí
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: březen-duben 1963

  Dietrich Bonhoeffer - Nenáboženský člověk dospělého světa
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1963 – 11. 3. 1963 ◆ poznámka: pro Novou orientaci - pozn. aut.

  Poznámky ke knize Karla Kosíka: Dialektika konkrétního
  | raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: srpen 1963

  [Příležitostné poznámky, 1963]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1963

  Smích, víra a absurdnost
  | raw ◆ článek | fragment, česky, vznik: 1964?

  Svět bez člověka
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 12. 1963 ◆ poznámka: Citát z článku Vesmír, 3, str. 85–86; úryvky dostupné online: http://www.vesmir.cz/clanek/ze-starych-rocniku-vesmiru-(5)
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Předmětné myšlení a "filosofie člověka"

 • Vyznání (Zásady)
  | docx | pdf | html | skeny ◆ druh neuveden, česky, vznik: 31. 7. 1963 ◆ poznámka: Poznámky pro diskusi v rámci Nové orientace; text datován 25.–31. 7. 1963.

  Bonhoefferovo pojetí víry
  | raw ◆ článek, česky, vznik: 8. 8. 1963 ◆ poznámka: nedokončeno; uloženo ve složce „Dietrich Bonhoeffer“ spolu s dalšími texty

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 28