Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 32
Úvahy nad poznámkami Vl. Kadlece o současném stavu naší ekonomiky
fragment | článek, česky, vznik: 1984/1985? ◆ poznámka: máme strojopis z připravovaných Svazků pro dialog; patrně nedokončeno

Glauben und Denken
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: duben 1984 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k textu a první německé znění: viz MD 84(A4)/013–027 (pozn. red.).
překlady textu do jiných jazyků:
 • Věřit a myslit

 • Místo člověka ve světě a krize tzv. předmětného myšlení
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1984? ◆ poznámka: Viz myšlenkový deník 1984 (A4): 84/092–097. Patrně nedokončeno.

  Zkušenost I
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 5. 1984
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Zkušenost I

 • Vnímání II
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 2. 1984

  Filosofická kosmologie 3 (Pascal)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1.10.1984

  Filosofická kosmologie 9
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3.12.1984

  Zkušenost II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 5. 1984
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Zkušenost II

 • Zkušenost III
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 6. 1984 ◆ poznámka: kazeta LVH35VA
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Zkušenost III

 • Filosofická kosmologie 1
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 9. 1984
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofická kosmologie 1

 • Zkušenost III
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 6. 1984 ◆ poznámka: kazeta LVH35VA
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Zkušenost III

 • Filosofická kosmologie 5 (Teilhard de Chardin)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22.10.1984

  Věřit a myslit
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 3. 1984 ◆ poznámka: Text byl původně napsán německy (Glauben und Denken) v dubnu 1984 jako příspěvek do soukromého sborníku věnovaného Hebe Kohlbruggové k jejím sedmdesátinám (pozn. aut.). – První znění překladu do češtiny: viz MD 84(A4)/029–041 (pozn. red.).
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Glauben und Denken

 • Zkušenost I
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 5. 1984
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Zkušenost I

 • Básník a slovo. K otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1984 ◆ poznámka: Původně výklad při příležitosti setkání se švýcarským PG studentem Davidem Jakubcem, z poloviny českého původu, který přijel do Prahy studovat hlavně Holana; výklad byl potom zpracován na studii (pozn. aut.). – Přípravné poznámky k textu: viz MD 84(A4)/061–066 (pozn. red.).
  • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 20, str. 1–29 (samizdat)
  • in: Ladislav Hejdánek, Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, str. 191–223 (samizdat)
  • in: Czech Studies: Literature, Language, Culture, Amsterodam: Rodopi, 1990, str. 57–81
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 230–252

  Zkušenost II
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 5. 1984
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Zkušenost II

 • Filosofická kosmologie 8 (Geneze)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26.11.1984

  Tolerance dnes a zítra
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 8. 1984
  • in: Laudatio R. P. Radimu Paloušovi k šedesátinám, Praha: Edice Expedice, 1984
  • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 21, str. 12–25

  Filosofická kosmologie 4
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15.10.1984

  Filosofická kosmologie 10
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17.12.1984

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 32