Témata Hejdánkových textů

Dialog | výběr textů

Možnosti a meze dialogu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1978
  • in: Dialogy, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 10, s. 10–26

Úvodní slovo [Dialogy 1978/6–9]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: září 1978
  • in: Dialogy 2 — červen–září 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 6–7, s. 1

Dialog – otevřenost k druhému a k pravdě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 12. 1993 ◆ poznámka: Předneseno na konferenci o křesťanství, judaismu a islámu, kterou v květnu 1994 pořádal v Praze Evropský kulturní klub; zatím nalezena jen poslední strana
  • in: Česká Metanoia, 1994, č. 4, s. 18–21

Dialog jako převratné setkání
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 20. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

Evropská integrita jako dialog
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: září 1996 ◆ poznámka: Předneseno na symposiu „Identita, integrita a integrace“ 28. 9. 1996 v Praze
  • in: Křesťanská revue 64, 1997, č. 1, s. 5–8
  • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 30–35
  • in: Šimona Löwensteinová (ed.): Evropská civilizace a její problémy. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám) / Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein (zum nichterreichten neunzigsten Geburtstag), Kulmbach: Nakladatelství a knihkupectví Šabat, 2019, s. 114-133 (vyšlo pod názvem Evropa a evropanství / Europa und das Europäertum)

Dialog jako převratné setkání
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2005? ◆ poznámka: převzato z www.husiti.cz