Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 13   >    >>
records: 241
Filosofie a ekumenické hnutí
přednáška, česky, vznik: 6. 10. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři v Jirchářích 6. 10. 1965; nedokončeno (nalezeno jen prvních 9 stran)

Masaryk myslitel. O jeho filosofii a náboženství (K 7. III. 1946)
přednáška, česky, vznik: 8. 3. 1946 ◆ poznámka: Předneseno dne 8. března na schůzi středoškolského odboru Ymky

Národ v době konce ideologií
přednáška, česky, vznik: 1991?

O významu a důležitosti idejí (národ a nacionalismy)
přednáška, česky, vznik: 11. 5. 1992 ◆ poznámka: ThF, 11. 5. 92

V jakých podobách promlouvá pravda a jaké podoby může mít vítězství pravdy?
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 8. 2000 ◆ poznámka: přednáška v Bohosudově pro studentské sdružení Škola Aria

K problému křesťanskosti filosofie [ETF UK]
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 5. 1997

Pravda a pravdy
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 12. 1993 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMKU

Normalita 2
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 2. 2000 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

Normalita 1
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 10. 1999 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 10. 2002 ◆ poznámka: AY, Heřmaň 12. 10. 02
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?

 • Filosofie v životě člověka a v dějinách
  přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1969/1970

  Křesťanská existence a dialog (Filosofická /ontologická/ problematika v dialogu křesťanů s marxisty)
  přednáška, česky, vznik: 12. 3. 1968 ◆ poznámka: Přednáška v Městské knihovně 12. 3. 1968; nedokončeno

  Ludwig Feuerbach – kritika náboženského odcizení
  přednáška, česky, vznik: 23. 11. 1969 ◆ poznámka: Soc. akademie, Měst. knihovna 24. 11. 1969; nedokončeno

  Masaryk a Rádlovo pojetí pravdy
  přednáška, česky, vznik: 1990/1995

  Menschliche Identität in der Situation der sg. Totalität
  | raw ◆ přednáška, německy, vznik: 15. 6. 1993 ◆ poznámka: Přednáška v Berlíně na pozvání Bedřicha Loewensteina (15. 6. 1993)

  Problém pravdy v české myšlenkové tradici
  přednáška, česky, vznik: 22. 6. 1965 ◆ poznámka: Přednáška v Klubu čs. spisovatelů v úterý 22. června 1965 v 16.30 (pro Klub Tváře)

  Text jako událost: problém nepředmětnosti
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: zřejmě červen 2006 ◆ poznámka: Původně vystoupení pro Jihočeskou univerzitu. "Dne 26.5.06 při zpáteční cestě do Písku mne pověřený proděkan FF prof. Dalibor Tureček vyzval, abych napsal příspěvek do jejich připravovaného sborníčku, a to na stejné téma, na které jsem byl pozván k přednášce, nejlépe snad o „události“ jako myšlenkovém modelu a možnostech jeho aplikací v různých oborech (zajímá je hlavně historie a literatura). Nezávazně jsem přislíbil, že o tom zauvažuju (ještě o tom budeme jednat)." [pozn. aut.]
  k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Text jako událost: problém nepředmětnosti

 • Víra a rozum
  přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1968/1970 ◆ poznámka: Social. akad. Měst. knihovna; jen body

  Vztah theologie a filosofie – jen „partnerské“ disciplíny?
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: červen 1995 ◆ poznámka: Běleč nad Orlicí, 9.–11. 6. 1995 (ETF)

  Zur Geschichte einer tschechischen Entwicklung nichtgriechischer Tradition der Wahrheitsauffassung
  | raw ◆ přednáška, německy, vznik: 1992 ◆ poznámka: Bonn ’92

  <<  <   1 / 13   >    >>
  records: 241