Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 38
Emanuel Rádl: Romantická věda
různé, česky, vznik: 14. 11. 1968 ◆ poznámka: excerptum s komentářem
  • in: Tvář [4], 1969, č. 1, str. 38–42 (leden)

„Jan Šimsa, nar. 2. 10. 1929 v Praze…“
různé, česky, vznik neuveden,

[Jan Šimsa – medailonek]
různé, česky, vznik neuveden,

Karel Havlíček před 120 lety
různé, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: Excerpta pro časopis Tvář. Úvodní poznámka k otištění úryvků z článků Karla Havlíčka v Národních novinách a ve Slovanu z let 1848–1851.
  • in: Tvář 3, 1968, č. 1, str. 46–50 (listopad)

K otázce „krize hodnot“. Několik připomínek k podkladu „Hledání lidských hodnot pro XXI. století“
| raw ◆ různé, česky, vznik: 7. 4. 1991

Emanuel Rádl: O německé revoluci
různé, česky, vznik: 23. 7. 1968 ◆ poznámka: Vybráno pro Tvář, přepsáno a odevzdáno 23. 7. 1968 (pozn. aut.). [Ukázky z Rádlovy knížky (s krátkou předmluvou) určené pro rubriku Excerpta do Tváře patrně nikdy nevyšly tiskem – neobjevují se ani v připravovaném prvním čísle obnovené Tváře, které mělo vyjít v září 1968 (ovšem kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy bylo stornováno a nedistribuováno), ani v číslech následujících (pozn. red.).]

Lidská práva (pro diskusi 12. 3. 1991)
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 12. 3. 1991 ◆ poznámka: Příprava na diskusi v rozhlase; neuveřejněno (pozn. aut.).

Nepředmětné myšlení (Fragment)
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 16. 1. 1982

Otázky kosmologie
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky | různé, česky, vznik: 16.6.1957 (přibližné datum) ◆ poznámka: "sešit A5, nelinkovaný, rukopis na str. 1 – 21; psáno v Kdyni, v létě 1957 - nejspíš kolem 16. 6. 57" [pozn. aut.]

Reflexe v Evropě a Evropa v reflexi
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 26. 8. 2008? ◆ poznámka: pravděpodobně nedopsáno; autor chtěl zařadit text jako kapitolu v plánované knize o Evropě

Blochovo pojetí naděje
| docx | pdf | html ◆ různé | přípravné poznámky, česky, vznik: duben 1966 ◆ poznámka: číslo 11444 podle Hejdánkova přepisu, fyzicky zatím nenalezeno (jen přepis)

Vědci tvrdě válčí s Klausem o Evropu
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 29. 5. 2006 ◆ poznámka: krátká citace v novinovém článku
  • in: Středočeské Deníky Bohemia — 29. 5. 2006, 2006

EHIS - Ekumenické hnutí inteligence a studentstva
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 1968 ◆ poznámka: stručná informace o plánované činnosti

„Křesťanská“ filosofie?
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 2009 ◆ poznámka: Odpověď na anketní otázky, na které v článku „Křesťanská filozofie?“ dále odpovídají ještě Tomáš Halík, Lenka Karfíková, Erazim Kohák, Tomáš Machula, Jan Sokol a Stanislav Sousedík.
  • in: Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu 19, 2009, č. 2, str. 19–21

Cesta a „cesty“
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 13. 8. 2007

Úkaz a jev (S poznámkami k jednomu Patočkovu výkladu „fenoménu“)
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 22. 7. 2008 ◆ poznámka: nedokončeno

Co to je etika? [rozhlasový slovník]
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 4. 3. 1991 ◆ poznámka: první verze; pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

Co to je život? [rozhlasový slovník]
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: nejspíš konec roku 1991 ◆ poznámka: první verze; pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

Poznámky k textům [Život a slovo. Eseje II]
| raw | skeny ◆ různé, česky, vznik: 1985

Umění a filosofie u Karla Kosíka
| docx | pdf | html ◆ různé | přípravné poznámky, česky, vznik: září 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky pro článek do Tváře; září 1965 [11056; str. 1–15] (pozn. aut.).

<<  <   1 / 2   >    >>
records: 38