Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 363   >    >>
records: 7256
Rozhlasová série o filosofii
| raw ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 3. 2010 ◆ poznámka: Plánovaný seriál o filosofii pro Český rozhlas 3, Vltava iniciovaný tehdejším redaktorem Pavlem Ryjáčkem – výsledkem je pouze hrubý materiál z jednoho či dvou natáčení; nevysílalo se.

Lidská práva – odkaz i závazek
článek, česky, vznik: 1990
  • in: Lidová demokracie, 1990, č. 66, str. 1–4 (19. 3.)

Charta 77, reformní komunisté a ideologie restaurace
projev, česky, vznik: 1996 ◆ poznámka: text "Fenomén Charty 77 a dnešek"
  • in: Česká Metanoia 7, 1996, č. 12–13, str. 43–46

Chartisté o sobě a mezi sebou (příspěvek k rozpravě)
článek, česky, vznik: 1988
  • in: Svědectví, Paris / Wien / New York / Frankfurt / Praha: Svědectví, 1988, č. 83–84, str. 619–623

Interview
rozhovor, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: červenec
  • in: Listy: časopis československé socialistické opozice, Roma: Listy, 1982, str. 13–15

Ladislav Hejdánek, Dopisy příteli (ročník 1977, 1978, 1979)
česky, 1980, Praha: [s. n.]; 691 s. (včetně obsahu)
Dopis příteli č. 1, str. 4–10 | Dopis příteli č. 2, str. 11–19 | Dopis příteli č. 3, str. 20–26 | Dopis příteli č. 4, str. 27–33 | Dopis příteli č. 5, str. 34–41 | Dopis příteli č. 6, str. 42–51 | Dopis příteli č. 7, str. 52–61 | Dopis příteli č. 8, str. 62–71 | Dopis příteli č. 9, str. 72–81 | Dopis příteli č. 10, str. 82–91 | Dopis příteli č. 11, str. 92–101 | Dopis příteli č. 12, str. 102–112 | Dopis příteli č. 13, str. 113–119 | Dopis příteli č. 14, str. 120–130 | Dopis příteli č. 15, str. 131–143 | Dopis příteli č. 16, str. 144–153 | Dopis příteli č. 17, str. 154–163 | Dopis příteli č. 18, str. 164–173 | Dopis příteli č. 19, str. 174–183 | Dopis příteli č. 20, str. 184–193 | Dopis příteli č. 21, str. 194–203 | Dopis příteli č. 22, str. 205–217 | Dopis příteli č. 23, str. 218–230 | Dopis příteli č. 24, str. 231–240 | Dopis příteli č. 25, str. 241–253 | Dopis příteli č. 26, str. 254–266 | Dopis příteli č. 27, str. 267–279 | Dopis příteli č. 28, str. 280–292 | Dopis příteli č. 29, str. 293–304 | Dopis příteli č. 30, str. 305–317 | Dopis příteli č. 31, str. 318–330 | Dopis příteli č. 32, str. 331–343 | Dopis příteli č. 33, str. 344–356 | Dopis příteli č. 34, str. 357–369 | Dopis příteli č. 35, str. 370–382 | Dopis příteli č. 36, str. 383–395 | Dopis příteli č. 37, str. 396–408 | Dopis příteli č. 38, str. 409–421 | Dopis příteli č. 39, str. 422–434 | Dopis příteli č. 40, str. 435–447 | Dopis příteli č. 41, str. 449–461 | Dopis příteli č. 42, str. 462–474 | Dopis příteli č. 43, str. 475–487 | Dopis příteli č. 44, str. 488–500 | Dopis příteli č. 45, str. 501–513 | Dopis příteli č. 46, str. 514–526 | Dopis příteli č. 47, str. 527–539 | Dopis příteli č. 48, str. 540–553 | Dopis příteli č. 49, str. 554–567 | Dopis příteli č. 50, str. 568–580 | Dopis příteli č. 51, str. 581–593 | Dopis příteli č. 52, str. 594–611 | Dopis příteli č. 53, str. 612–624 | Dopis příteli č. 54, str. 625–638 | Dopis příteli č. 55, str. 639–655 | Dopis příteli č. 56, str. 656–669 | Dopis příteli č. 57, str. 670–688

Ladislav Hejdánek, Dopisy příteli [dopisy č. 1–21]
česky, 1977, Praha: [s. n.]
Dopis příteli č. 1, str. 2–6 | Dopis příteli č. 2, str. 7–12 | Dopis příteli č. 3, str. 13–17 | Dopis příteli č. 4, str. 18–22 | Dopis příteli č. 5, str. 23–28 | Dopis příteli č. 6, str. 29–35 | Dopis příteli č. 7, str. 36–42 | Dopis příteli č. 8, str. 43–49 | Dopis příteli č. 9, str. 50–56 | Dopis příteli č. 10, str. 57–63 | Dopis příteli č. 11, str. 64–70 | Dopis příteli č. 12, str. 71–77 | Dopis příteli č. 13, str. 78–82 | Dopis příteli č. 14, str. 83–89 | Dopis příteli č. 15, str. 90–97 | Dopis příteli č. 16, str. 98–104 | Dopis příteli č. 17, str. 105–111 | Dopis příteli č. 18, str. 112–118 | Dopis příteli č. 19, str. 119–125 | Dopis příteli č. 20, str. 126–132 | Dopis příteli č. 21, str. 133–139

Ladislav Hejdánek, Dopisy příteli (3. řada – 1979)
česky, 1980, Praha: Edice Petlice; Edice Petlice, sv. 190
Dopis příteli č. 41, str. 1–15 | Dopis příteli č. 42, str. 16–31 | Dopis příteli č. 43, str. 32–47 | Dopis příteli č. 44, str. 48–63 | Dopis příteli č. 45, str. 64–79 | Dopis příteli č. 46, str. 80–95 | Dopis příteli č. 47, str. 96–111 | Dopis příteli č. 48, str. 112–127 | Dopis příteli č. 49, str. 128–143 | Dopis příteli č. 50, str. 144–159 | Dopis příteli č. 51, str. 160–175 | Dopis příteli č. 52, str. 176–194 | Dopis příteli č. 53, str. 195–210 | Dopis příteli č. 54, str. 211–226 | Dopis příteli č. 55, str. 227–246 | Dopis příteli č. 56, str. 247–262 | Dopis příteli č. 57, str. 263–284

Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup
česky, 2010, Praha: OIKOYMENH
Předmluva [Setkání a odstup], str. 7 | Hodnota a smrt, str. 8–13 | Kozákovo pojetí pravdy, str. 14–23 | Pravda a skutečnost, str. 24–30 | Filosofie člověka [ad: Karel Kosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963], str. 31–34 | Ontologie a pojem praxe, str. 35–63 | Feuerbachova filosofie člověka, str. 64–71 | Aristoteles a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964], str. 72–75 | Studie o Aristotelovi [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964], str. 76–79 | Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič, str. 80–83 | Pravda a praxe u Emanuela Rádla, str. 84–95 | Filosofie člověka? [ad: Milan Machovec: Smysl lidského života, Praha 1965], str. 96–100 | Odpověď Tominovi, str. 101–106 | Umění a život v autentičnosti, str. 107–115 | Kultura tváří v tvář politice, str. 116–123 | Myšlení naděje, str. 124–133 | Věda a filosofie, str. 134–144 | Jaspers jako filosof, str. 145–163 | Víra a svět u J. L. Hromádky, str. 164–169 | Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968], str. 170–175 | Masaryk a naše dnešní krize, str. 176–187 | Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969], str. 188–193 | Svod a světlo, str. 194–203 | Za profesorem Janem Patočkou (1907–1977), str. 204–206 | K rozhovorům o J. L. Hromádkovi, str. 207–229 | Básník a slovo. K otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti, str. 230–252 | Masaryk – filosof a dnešek, str. 253–260 | Nicota a odpovědnost. Problém „negativního platonismu“ v Patočkově filosofii, str. 261–267 | Musí demokracie rezignovat na pravdu?, str. 268–273 | Patočkovo kritické vidění Masaryka, str. 274–290 | Demokracie v Americe [ad: Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, 1992], str. 291–292 | J. B. Součkova filosofie a její antropologické důsledky, str. 293–300 | Příroda jako téma pro filosofii? [ad: Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Praha 1994], str. 301–310 | Pokoj i meč, str. 311–313 | Války a budoucnost, str. 314–319 | Člověk a jeho „dluhy“, str. 320–327

Ladislav Hejdánek, Havel je uhlík. Filosof a politická odpovědnost
Jan Hron, česky, 2009, Praha: Knihovna Václava Havla; Sešity Knihovny Václava Havla 3/09. Recenze: Bedřich Loewenstein, in Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 50, 2010, č. 2, s. 446–447.
Předmluva [kniha Havel je uhlík], str. 9–11 | Filosof a politická odpovědnost, str. 13–26 | Svoboda a myšlenka lidských práv, str. 27–35 | Prověrka humanismu, str. 36–39 | Dopis příteli č. 14, str. 40–46 | Dopis příteli č. 51, str. 47–55 | Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů Václava Havla, str. 56–84 | Intelektuál a politika, str. 85–87 | Dramatik, nebo politik?, str. 88–96 | Havel – filosof?, str. 97–104

Ladislav Hejdánek, Co je dnes zapotřebí
Václav Tollar, česky, 2012, Praha: Knihovna Václava Havla; Sešity Knihovny Václava Havla
Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí], str. 7–12

Ladislav Hejdánek, O umění
Ladislav Hejdánek, Listy příteli [dopisy č. 1–21]
česky, rok vydání neuveden, vydavatel neuveden
Dopis příteli č. 1, str. 1–7 | Dopis příteli č. 2, str. 8–16 | Dopis příteli č. 3, str. 16–23 | Dopis příteli č. 4, str. 24–30 | Dopis příteli č. 5, str. 31–38 | Dopis příteli č. 6, str. 39–49 | Dopis příteli č. 7, str. 49–59 | Dopis příteli č. 8, str. 59–69 | Dopis příteli č. 9, str. 69–78 | Dopis příteli č. 10, str. 79–88 | Dopis příteli č. 11, str. 89–98 | Dopis příteli č. 12, str. 99–108 | Dopis příteli č. 13, str. 108–115 | Dopis příteli č. 14, str. 115–125 | Dopis příteli č. 15, str. 126–138 | Dopis příteli č. 16, str. 138–148 | Dopis příteli č. 17, str. 149–159 | Dopis příteli č. 18, str. 160–170 | Dopis příteli č. 19, str. 170–181 | Dopis příteli č. 20, str. 182–192 | Dopis příteli č. 21, str. 193–203

Ladislav Hejdánek, Češi a Evropa
Jan Hron, česky, 2017, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů
Předmluva [kniha Češi a Evropa], str. 7–11 | Vítězí pravda v dějinách?, str. 15–29 | Evropská integrita jako dialog, str. 30–35 | Návrat do Evropy?, str. 36–37 | Evropa a dějiny, str. 38–47 | Dopis příteli č. 30, str. 51–57 | Dopis příteli č. 33, str. 58–64 | Dopis příteli č. 44, str. 65–72 | Symbol a skutečnost, str. 73–81 | Historický pokus a české selhání, str. 82–85 | Filosofie a nacionální ideologie, str. 89–91 | Národ: ideologie, či idea?, str. 92–103 | Národ a nacionalismy. Úvahy o roli idejí a ideologií, str. 104–120

Co je to víra?
článek, česky, vznik: 2000 ◆ poznámka: překlad
  • in: Evangelický kalendář 2001, Praha: Kalich, 2000

Člověk a nemoc I
článek, česky, vznik: 1991
  • in: Protestant, 1991, č. 42, str. 253–258

Člověk a nemoc II
článek, česky, vznik: 1992
  • in: Protestant, 1992, č. 1, str. 12–13

Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra
Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra [přetisk habilitační práce bez bibliografie]
<<  <   1 / 363   >    >>
records: 7256