Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineNěkolik poznámek o svobodě
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1948
  • in: Oběžník Akademické YMCA, 1948, str. 5 (prosinec) | el. forma

Naše časopisy
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
  • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, str. 7 (únor) | el. forma

K otázce sociologie [Fakultní práce č. 1 (Arnošt Bláha: Na obranu sociologie)]
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: listopad 1948 ◆ poznámka: referát na FF UK

Konference 48
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
  • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, str. 6 (únor) | el. forma

Pevná půda versus filosofie
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
  • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, str. 3 (únor) | el. forma

Člověk a dějiny (Poznámky k filosofii dějin)
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1948 ◆ poznámka: Napsáno v prosinci 1948; vyšlo 15. února 1949 (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 16, 1949, č. 2, str. 42–47

Zajatec přeludů
| raw | skeny ◆ báseň, česky, vznik: 31. 5. 1948

Česká otázka
| raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 25. 10. 1948 ◆ poznámka: Předneseno 25. října 1948 ve Sdruž. čbr. ev. ml. na Vinohradech; patrně nedokončeno