Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineK otázkám interpretace
| raw ◆ fragment, česky, vznik: 1960/1970 ◆ poznámka: nedokončeno

Předběžná studie o povaze metod
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně 60. léta ◆ poznámka: datace odvozena ze zařazení původního dokumentu mezi další dokumenty, týkající se činnosti Nové orientace

Pierre Teilhard de Chardin
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 17. 10. 1960 ◆ poznámka: Předneseno 17. 10. 1960 v Plzni (na pastorální konferenci); smluvené téma: věda a víra (v jedné složce s přednáškou „Věda a víra“ v holešovické mládeži z 12. 10. 1960). – Pozn. red.

Sebepochopení a dějiny
| raw | skeny ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně 60. léta

Křesťanská víra a moderní věda
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 1. 1960

Pojetí státu u Masaryka
| raw | skeny ◆ různé, česky, vznik: nedatováno, 60. léta ◆ poznámka: zřejmě osnova cyklu seminářů v jirchářském semináři; originál v pozůstalosti Jiřího Němce v Libri prohibiti

„Sestry a bratří, vážení přátelé…“
projev, česky, vznik: 20. 10. 1960 ◆ poznámka: Předneseno 20. 10. 60 v Jirchářích; obsahuje odkaz na referát „Pierre Teilhard de Chardin“ ze 17. 10. 1960 v Plzni (i zde je tématem věda a víra)

Filosofie útěchou?
| docx | pdf | html ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: nedokončeno

Dějinnost člověka a dějiny
| raw ◆ fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

O skutečnosti
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 60. léta 20. století ◆ poznámka: datace odvozena ze zařazení původního dokumentu mezi další dokumenty, týkající se činnosti Nové orientace

8mm rodinné filmy
| raw ◆ různé, česky, vznik: různé, konec 60. a začátek 70. let

[Otázka po pravé skutečnosti]
| raw | skeny ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta

Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta ◆ poznámka: text předznamenán jako "bod 3.", ostatní body zatím nenalezeny; zřejmě určeno pro diskuse v rámci Nové orientace

[Příležitostné poznámky, 1960]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1960

Teilhard de Chardin
| raw ◆ fragment, česky, vznik: 17. 2. 1960 ◆ poznámka: rukopis

Dějiny, pravda a odpovědnost
| raw ◆ fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

Filosofie a moc
| raw ◆ fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

Věda a víra
| raw ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 10. 1960 ◆ poznámka: referát holešovické mládeži [pozn. aut.]; skeny obsahují dopisy od organizátorů