Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online[Ludvík Vaculík]
článek, česky, vznik: 1967/1968 ◆ poznámka: nedokončeno (?)

O smyslu dějin (u Rádla)
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 11. 1967 ◆ poznámka: Panelový příspěvek v Jirchářích dne 8. 11. 1967 (pozn. aut.).

Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 4. 1967 ◆ poznámka: Text původně přednesen 3. 4. 1957 na první ekumenické schůzce nad „Útěchou“ [v bibliografii jako Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“]; s malými změnami a opatřen úvodními větami přepsán a odevzdán J. Smolíkovi 19. 4. 1967 pro Křesť. revue 5/1967 (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 34, 1967, č. 5, str. 99–100

Pobývání člověka na světě a umění
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 1. 1967 ◆ poznámka: Předneseno 8. 1. 1967 v Redutě; nedokončeno

Rozhovor o revoluci
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14. 12. 1966 / 22. 2. 1967 ◆ poznámka: další účastníci kulatého stolu: Pavel Filipi, Jiří Němec; předsedal Josef Smolík
  • in: Křesťanská revue 34, 1967, str. 185–189

Zamyšlení o Patočkovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1. 6. 1967 ◆ poznámka: Rukopisný zápis do kroniky vinohradského evangelického sboru, při příležitosti Patočkových šedesátin.

Člověk a civilizace (přípravné poznámky)
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 14.–29. 1. 1967

Člověk a kosmos
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 11. 1967 ◆ poznámka: Přednáška 3. 11. 67 v Lounech. – Text byl připraven v listopadu 1967 pro Louny, resp. pro přednášku v Lounech; možná jsem kopii v Lounech nechal, ale zachován je v originále na 12 kroužkových listech, označených čísly 31 až 42 nahoře vlevo. – Pozn. aut.

Člověk a civilizace
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 2. 1967 ◆ poznámka: Text byl napsán původně na objednávku pro Slovenské pohľady; vyšel nakonec v Plameni. – Pozn. red.
  • in: Plamen 10, 1968, č. 111, str. 5–14
  • in: Ladislav Hejdánek, Život a slovo, vyd. Václav Dostál, Praha: OIKOYMENH, 2023, str. 17–39

[Příležitostné poznámky, 1967]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1967

Víra a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 5. 1967 ◆ poznámka: Článek byl věnován prof. dr. J. B. Součkovi k jeho pětašedesátinám; napsán byl v květnu 1967. Při schvalování cenzurou se původní text „ztratil“, musel být proto dodán nový opis. Článek byl předán redakci Křesťanské revue počátkem května 1967 (pozn. aut.).

Několik poznámek k článku J. Tomina
| raw ◆ polemika | poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1967

Filosofie vědy
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: 1967 ◆ poznámka: reakce na článek doc. Tondla ve Vesmíru č. 3/1967

Jaspers jako filosof
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 10. 1967 ◆ poznámka: Přednáška v Social. akademii (Radiopalác) 24. 10. 1967 (na výzvu organizátora celého cyklu o existencialismu, Milana Průchy). Po drobných úpravách (doplnění několika nových údajů) předneseno v Ústředním kulturním domě železničářů 2. 4. 1992 v rámci kurzu Akademie J. A. Komenského „Novověká filosofie“. Titulní strana rukopisu: „Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra. (Přednáška 24. 10. 1967 v Socialistické akademii – Radiopalác)“ Původně: Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra; ve Svazcích pro dialog vydáno jako: Přednáška z r. 1967.
  • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, str. 3–28 (vydáno jako „Přednáška z r. 1967“)
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 145–163

Víra a věda
| raw ◆ článek, česky, vznik: říjen 1967 ◆ poznámka: skeny obsahují: a) Víra a věda (5. str.); b) Em. Rádl o víře (1 str.) - citáty; c) Věda a filosofie (2 str., výňatek z textu Ideologie a kýč)

Ideologie
| raw | skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 3. 4. 1967

1967
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1967 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974