Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online



<<  <   1 / 3   >    >>
records: 49
Democratization and Christians
článek, anglicky, vznik: 1968
 • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1968, č. 7–8, str. 63–65
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Demokratizace a křesťané

 • Perspektiven der ökumenischen Arbeit
  článek, německy, vznik: 1968
  • in: Stimmen aus der Kirche der ČSSR, München: Josef Smolík, 1968, str. 104–110
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Perspektivy ekumenické práce u nás

 • Emanuel Rádl: Romantická věda
  různé, česky, vznik: 14. 11. 1968 ◆ poznámka: excerptum s komentářem
  • in: Tvář [4], 1969, č. 1, str. 38–42 (leden)

  Jan Blahoslav Kozák (5. 8. 1888)
  předmluva / doslov, česky, vznik: 1968/1972 (?)

  Sebepochopení a dějiny
  fragment, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: nedokončeno

  Situace agresorů
  glosa, česky, vznik: 24. 8. 1968

  Křesťanská existence a dialog (Filosofická /ontologická/ problematika v dialogu křesťanů s marxisty)
  přednáška, česky, vznik: 12. 3. 1968 ◆ poznámka: Přednáška v Městské knihovně 12. 3. 1968; nedokončeno

  Nové poslání cenzury
  článek, česky, vznik: 1968?

  Pravda a veřejný život (Teze pro Šumperk)
  výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 3. 1968

  Víra a rozum
  přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1968/1970 ◆ poznámka: Social. akad. Měst. knihovna; jen body

  T. G. Masaryk, Naše nynější krize
  glosa, česky, vznik: 1968/1970?

  Gnose a dnešek [ad: Petr Pokorný: Počátky gnose, Praha 1968]
  recenze, česky, vznik: 1968
  • in: Tvář 3, 1968, č. 1, str. VIII (příloha – Filosofie) (listopad)

  Sborník o jednotě bratrské
  recenze, česky, vznik: 21. 10. 1968 ◆ poznámka: Nad sborníkem ze symposia z r. 1967.
  • in: Tvář 3, 1968, č. 2, str. VII–VIII (příloha – Církve) (prosinec)

  Karel Havlíček před 120 lety
  různé, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: Excerpta pro časopis Tvář. Úvodní poznámka k otištění úryvků z článků Karla Havlíčka v Národních novinách a ve Slovanu z let 1848–1851.
  • in: Tvář 3, 1968, č. 1, str. 46–50 (listopad)

  Emanuel Rádl: O německé revoluci
  různé, česky, vznik: 23. 7. 1968 ◆ poznámka: Vybráno pro Tvář, přepsáno a odevzdáno 23. 7. 1968 (pozn. aut.). [Ukázky z Rádlovy knížky (s krátkou předmluvou) určené pro rubriku Excerpta do Tváře patrně nikdy nevyšly tiskem – neobjevují se ani v připravovaném prvním čísle obnovené Tváře, které mělo vyjít v září 1968 (ovšem kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy bylo stornováno a nedistribuováno), ani v číslech následujících (pozn. red.).]

  Věda a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 13. 11. 1968 ◆ poznámka: 1. verze: Diskusní příspěvek do Vesmíru. Napsáno a odevzdáno 17. 4. 67. Reakce na Tondlův článek ve Vesmíru byla redakční radou časopisu odmítnuta; text byl po čase otištěn v obnovené Tváři (pozn. aut.).
  • in: Tvář [4], 1969, č. 1, str. 22–26 (leden)
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 134–144

  Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968]
  | docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 14. 10. 1968 ◆ poznámka: Napsáno pro Tvář 2/1968 (a odevzdáno) 14. 10. 1968 (pozn. aut.).
  • in: Tvář 3, 1968, č. 2, str. 58–61 (prosinec)
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 170–175

  Jaspersovo pojetí víry
  | docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 13. 5. 1968 ◆ poznámka: Jedná se o referát pro seminář Milana Machovce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy konaný 13. 5. 1968; strojopis textu postrádá nadpis a je opatřen pouze razítkem „Karl Jaspers“ (srv. korespondenci Ladislava Hejdánka s Milanem Machovcem). – Pozn. vyd. ◆ web: https://reflexe.flu.cas.cz/wp-content/uploads/2024/04/Refl_2023_65_0131.pdf
  • in: Reflexe, 2023, č. 65, str. 131–138

  Otazníky nad ediční praxí
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 11. 1968
  • in: Tvář [4], 1969, č. 1, str. II (příloha – Nakladatelé) (leden)
  • in: Michael Špirit (vyd.), Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, str. 635–636

  Křesťané a moderní svět
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 7. 1968 ◆ poznámka: Pro Tvář č. 1/1968; napsáno 28. 7. 1968, odevzdáno 29. 7. 1968 (pozn. aut.). O činnosti ekumenického semináře v Jirchářích. Z nerealizovaného čísla přetištěno v realizované Tváři 1/1968.
  • in: Tvář 3, 1968, č. 1, str. VIII–XI (příloha – Církve) (listopad)
  • in: Tvář 3, 1968, č. [0], str. III–IV (příloha – Církve)

  <<  <   1 / 3   >    >>
  records: 49