Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineČlověk a příroda
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: Napsáno 1973 po diskusi (ústní i písemné) s Bedřichem Moldanem, v nějaké podobě to zřejmě vyšlo, ale bez mého jména (myslím, že jen pod jménem Moldanovým – vzhledem k tehdejším okolnostem), ale už nevím, zda jsem to tehdy viděl, nebo snad i in natura dostal (pozn. aut.).
 • Člověk a příroda
 • k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Člověk a příroda [poznámky]

 • Diskuse o přirozeném světě
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1973

  Botanické úvahy v Prosetíně
  | raw | audio ◆ diktát, česky, vznik: červenec 1973

  Diskuse o přirozeném světě
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 5. 1973

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nejspíš 21. 10. 1973

  Diskuse v Prosetíně na faře
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973 ◆ poznámka: nejspíš diskuse v rámci Nové orientace; v Prosetíně, kde toho času působil farář Jan Šimsa

  1973-4 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

  1973-3 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

  Rádlův filosofický program jako o pokus o revizi evropské myšlenkové tradice
  | raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 10. 1973 ◆ poznámka: pro vršovický sbor; v rámci sdružení "Třicátníků"

  Poznámky a rozhovory k Patočkově práci "Přirozený svět" (dodatek)
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: březen-červen 1973

  Člověk a příroda [poznámky]
  | docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 5. a 11. 6. 1973 ◆ poznámka: nadepsáno: "Poznámky k textu A (str. 1-6), který mi dal 8.5.73 Bedřich Moldan"
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Člověk a příroda

 • Jan Patočka
  | raw | skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 2. 5. 1973

  Systém filosofie
  | docx | pdf | html ◆ fragment, česky, vznik: 29. 5. 1973 ◆ poznámka: nedokončeno

  Přípravné body k dopisu
  | raw ◆ korespondence, česky, vznik: prosinec 1973 ◆ poznámka: Body, které tvořily podstatný obsah dopisu ze 14. 12. 1973 - pozn. aut.
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Hejdánek, Ladislav → Šimsa, Jan

 • [Příležitostné poznámky, 1973]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1973

  Diskuse o přirozeném světě
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1973

  Diskuse s faráři Nové orientace na faře v Prosetíně (u Šimsů)
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973

  1973-2 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

  1973-1 (rukopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

  1973 (strojopis)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973