Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 6   >    >>
records: 117
Před dvaceti lety byla publikována Charta 77
článek, česky, vznik: 1997 ◆ poznámka: Část Dopisu příteli z r. 1977.
  • in: Protestant, 1997, č. 1, str. 13–14

Philosophieren im Geheimen
rozhovor, německy, vznik: 1997
  • in: Frankfurter Rundschau, 1997, č. 107, str. ZB 2 (10. 5.)

K problému křesťanskosti filosofie [ETF UK]
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 5. 1997

Smysl obrazového a zejména filmového či televizního ztvárnění biblických příběhů
| raw ◆ článek, česky, vznik: 3. 7. 1997 ◆ poznámka: text pro Martina C. Putnu, viz poznámka autora: "M. C. Putnovi odevzdáno cestou do Prahy (s Láďou Červinkou a Janou) v Zalužanech (spolu s disketou OC)"

Konvence a konsensus ve filosofii
| raw ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1997 ◆ poznámka: není jasné, pro jakou příležitost přednáška vznikala

Rede zur Festsitzung des Wissenschaftsrates der Karls-Universität aus Anlass des 20. Jahrestages der Entstehung der Charta 77
článek, česky, vznik: 1997
  • in: Horch und Guck 6, 1997, č. 21, str. 1–3

Vlastní životopis
| raw ◆ vlastní životopis, česky, vznik: 30. 6. 1997

Několik myšlenek o svobodě
| raw ◆ přednáška, česky, vznik: 13. 5. 1997 ◆ poznámka: pro "Žižkov I - sbor Českobratrské církva evangelické", konalo se od 17.00

Víra a její reflexe [ETF UK]
| raw ◆ seminář, česky, vznik: letní semestr 1996/1997

Reakce na recenzi Filipa Karfíka
| raw ◆ polemika, česky, vznik: 19. 12. 1997 ◆ poznámka: ad: Karfik, Filip: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti, in: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, s. 61–71; zřejmě nepublikováno

Vzpomínky na rok 1977
| raw ◆ vzpomínka, česky, vznik: 9. 2. 1997

Vzpomínky na rok 1990
| raw ◆ vzpomínka, česky, vznik: 9. 2. 1997

[Lohnt es sich zu leben?]
| raw ◆ příspěvek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 7. 1997 ◆ poznámka: pro setkání: 6.-9. 7. 1997 Cadenabbia, Villa La Collina, Konrad-Adenauer-Stiftung Internationales philosophisches Fachgespräch unter dem Thema "Es lohnt sich zu leben!"

Inspirace, nebo muzejní exponát?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1997
  • in: Listy, 1997, č. 1, str. 8–10

Méontologie pravdy (Příspěvek k přípravným krokům)
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 16. 6. 1997 ◆ poznámka: „Pro husitské studenty, Roháčova 66, P.3“ (přednáška)

Fenomén Charty 77 a dnešek
| docx | pdf | html ◆ článek | projev, česky, vznik: 10. 1. 1997 ◆ poznámka: Předneseno na slavnostním zasedání vědecké rady UK, věnovaném 20. výročí vzniku Charty 77, 10. 1. 1997 v 10.00 v Betlémské kapli v Praze.
  • in: Křesťanská revue 64, 1997, č. 2, str. 33–35
  • in: Protestant, 1997, č. 2, str. 1–12

Filosofie jako poslání
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 28. 5. 1997 ◆ poznámka: přednáška na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

<<  <   1 / 6   >    >>
records: 117