Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<    <   2 / 371   >    >>
records: 7420
Ladislav Hejdánek, Havel je uhlík. Filosof a politická odpovědnost
Jan Hron, česky, 2009, Praha: Knihovna Václava Havla; Sešity Knihovny Václava Havla 3/09. Recenze: Bedřich Loewenstein, in Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 50, 2010, č. 2, s. 446–447.
Předmluva [kniha Havel je uhlík], str. 9–11 | Filosof a politická odpovědnost, str. 13–26 | Svoboda a myšlenka lidských práv, str. 27–35 | Prověrka humanismu, str. 36–39 | Dopis příteli č. 14, str. 40–46 | Dopis příteli č. 51, str. 47–55 | Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů Václava Havla, str. 56–84 | Intelektuál a politika, str. 85–87 | Dramatik, nebo politik?, str. 88–96 | Havel – filosof?, str. 97–104

Ladislav Hejdánek, Co je dnes zapotřebí
Václav Tollar, česky, 2012, Praha: Knihovna Václava Havla; Sešity Knihovny Václava Havla
Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí], str. 7–12

Ladislav Hejdánek, O umění
Ladislav Hejdánek, Listy příteli [dopisy č. 1–21]
česky, rok vydání neuveden, vydavatel neuveden
Dopis příteli č. 1, str. 1–7 | Dopis příteli č. 2, str. 8–16 | Dopis příteli č. 3, str. 16–23 | Dopis příteli č. 4, str. 24–30 | Dopis příteli č. 5, str. 31–38 | Dopis příteli č. 6, str. 39–49 | Dopis příteli č. 7, str. 49–59 | Dopis příteli č. 8, str. 59–69 | Dopis příteli č. 9, str. 69–78 | Dopis příteli č. 10, str. 79–88 | Dopis příteli č. 11, str. 89–98 | Dopis příteli č. 12, str. 99–108 | Dopis příteli č. 13, str. 108–115 | Dopis příteli č. 14, str. 115–125 | Dopis příteli č. 15, str. 126–138 | Dopis příteli č. 16, str. 138–148 | Dopis příteli č. 17, str. 149–159 | Dopis příteli č. 18, str. 160–170 | Dopis příteli č. 19, str. 170–181 | Dopis příteli č. 20, str. 182–192 | Dopis příteli č. 21, str. 193–203

Ladislav Hejdánek, Češi a Evropa
Jan Hron, česky, 2017, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů
Předmluva [kniha Češi a Evropa], str. 7–11 | Vítězí pravda v dějinách?, str. 15–29 | Evropská integrita jako dialog, str. 30–35 | Návrat do Evropy?, str. 36–37 | Evropa a dějiny, str. 38–47 | Dopis příteli č. 30, str. 51–57 | Dopis příteli č. 33, str. 58–64 | Dopis příteli č. 44, str. 65–72 | Symbol a skutečnost, str. 73–81 | Historický pokus a české selhání, str. 82–85 | Filosofie a nacionální ideologie, str. 89–91 | Národ: ideologie, či idea?, str. 92–103 | Národ a nacionalismy. Úvahy o roli idejí a ideologií, str. 104–120

Ladislav Hejdánek, Filosofie a politika. Patnáct let nepolitické politiky (Dokumenty)
Co je to víra?
článek, česky, vznik: 2000 ◆ poznámka: překlad
 • in: Evangelický kalendář 2001, Praha: Kalich, 2000

Člověk a nemoc I
článek, česky, vznik: 1991
 • in: Protestant, 1991, č. 42, str. 253–258

Člověk a nemoc II
článek, česky, vznik: 1992
 • in: Protestant, 1992, č. 1, str. 12–13

Democratization and Christians
článek, anglicky, vznik: 1968
 • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1968, č. 7–8, str. 63–65
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Demokratizace a křesťané

 • Dielo a predmet
  článek, slovensky, vznik: únor 1966 ◆ poznámka: překlad 1. kapitoly souboru „Subjekt v umění a ve skutečnosti“
  • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 10, str. 77–85

  Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra
  Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra [přetisk habilitační práce bez bibliografie]
  Ladislav Hejdánek, Filosofie a společnost. Eseje I
  česky, 1985, Praha: OIKOYMENH; Edice Oikoumené [samizdat], sv. 4 (pouze ohlášený svazek, nebyl vydán)

  Lettera n. 8
  článek, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 79–87
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Dopis příteli č. 8

 • Lettera n. 9
  článek, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 89–97
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Dopis příteli č. 9

 • Lettera n. 10
  článek, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 99–107
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Dopis příteli č. 10

 • Lettera n. 11
  článek, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 109–117
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Dopis příteli č. 11

 • Lettera n. 12
  článek, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 119–127
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Dopis příteli č. 12

 • Lettera n. 14
  článek, italsky, vznik neuveden,
  • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro Studi Europa Orientale, 1979, str. 137–146
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Dopis příteli č. 14

 • <<    <   2 / 371   >    >>
  records: 7420