Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 24
Masarykova filosofie dějin (Fakultní referát č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: 8. 3. 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra L. Svobody. 8. března 1949 [FF UK]

Smysl dějin a moderní věda
referát, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: Referát v Akademické Ymce

Poznámky o marxistické dialektice
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 30. 5. 1949 ◆ poznámka: Referát o knize "John Somerville: SOVIET PHILOSOPHY" pro seminář prof. L. Riegra. Letní sem. 1948/49 [FF UK, na 31. 5. 1949]

John Somerville: Soviet Philosophy. Kapitola 6. Dialektika a myšlení
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: 30. 5. 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. L. Riegera. [FF UK]

Čemu slouží věda
| raw | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 30. 12. 1949 ◆ poznámka: Přednáška pro středoškolskou konferenci Akademické YMCA ve Vrbně. Text poslán a přečten za mé nepřítomnosti (už nemocen). [pozn. aut.]

O křesťanskou filosofii
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: 20. 10. 1949 ◆ poznámka: rukopisná příprava; referát pro Sdružení Vinohrady

C. D. Hardie: Background to Modern Thought (Fakultní práce č. [číslo chybí])
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: květen 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra J. B. Kozáka. Letní semestr 1948/49 [FF UK]

Několik poznámek k otázce janovského pojmu „logos“
| raw | skeny ◆ výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 10. 1949 ◆ poznámka: připraveno pro Sdružení [vinohradské], ale nepředneseno [pozn. aut.]

Křesťanské ctnosti
| raw | skeny ◆ výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 3. 1949 ◆ poznámka: Referát pro SKAY

O smyslu dějin a zvláště národních dějin
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: říjen 1949 ◆ poznámka: Úvodní referát pro seminář AY o „České otázce“ (na 11. 10. 1949)

Zahájení středoškolského semináře Akademické YMCA, Masaryk: Česká otázka
| raw | skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 10. 1949 ◆ poznámka: rukopis

Josef L. Hromádka: Don Quijote české filosofie. Emanuel Rádl 1873–1942
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: leden 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra Lad. Riegra. Zim. sem. 1948/49 [FF UK, na 28. 1. 1949]

Biblická studie na text Jan 2,12–22
| raw | skeny ◆ výklad, česky, vznik: 8. 12. 1949 ◆ poznámka: pro vinohradské sdružení [pozn. aut.]

Jalovost kosmopolitismu
| raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 6. 1949 ◆ poznámka: rukopis; přednáška v Akademické YMCA

Cyklus o Emanuelu Rádlovi
| raw | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: květen–červen 1949 ◆ poznámka: podtitul: "na základě Úvodu k Dějinám filosofie"; přednášky pro SKAY; rukopisné poznámky

Význam Masarykova pojetí pravdy pro myšlení Kozákovo, Hromádkovo a Rádlovo
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 11. 11. 1949 ◆ poznámka: Nedokončeno (chybí Rádl!). Referát pro seminář prof. dra L. Riegra. Předneseno 11. 11. 49 a násl. [FF UK]

Církev a stát II, o zbožnou politku
| raw | skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 6. 12. 1949 ◆ poznámka: pokračování referátu v Akademické YMCA [pozn. aut.]; rukopis

T. G. Masaryk: Otázka sociální (Sv. I., kapitola II., oddíl A: Marxův vývoj vědecký a filosofický) (Společně s Tatjanou Klimentjevovou) (Fakultní práce č. [číslo chybí])
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: 25. 10. 1949 ◆ poznámka: Referát pro sociologický seminář prof. dra Ludvíka Svobody [FF UK, na 25. 10. 1949]

Krize moderního člověka
| raw | skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 30. 5. 1949 ◆ poznámka: rukopisné poznámky; referát pro sdružení evangelické církve na Vinohradech [pozn. aut.]

<<  <   1 / 2   >    >>
records: 24