Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 37
Dielo a predmet
článek, slovensky, vznik: únor 1966 ◆ poznámka: překlad 1. kapitoly souboru „Subjekt v umění a ve skutečnosti“
 • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 10, str. 77–85

Perspektieven van oecumenische arbeid in Tsjecho-Slowakije
článek, holandsky, vznik: 1966
 • in: Kerk in ontmoeting, 1966, č. 1, str. 2–6
text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Perspektivy ekumenické práce u nás

 • Pravda a prax
  článek, slovensky, vznik: 1966?
  • in: Mladá tvorba. Mesačník pre literatúru a umenie 11, 1966, č. 9, str. 12–15
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Pravda a praxe u Emanuela Rádla

 • Umenie a človek vo filozofickom pohľade
  článek, slovensky, vznik: 1966?
  • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 3, str. 41–45
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Umění a člověk ve filosofickém pohledu

 • Předmluva [Hodnota a smrt]
  předmluva / doslov, česky, vznik: 1966
  • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966, str. 3–6

  Co po Tváři?
  článek, česky, vznik: 23. 1. 1966 ◆ poznámka: zatím nalezena jen první strana

  Diskusní příspěvek k referátu Dr Sadka (o demytologizaci)
  projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 12. 1966 ◆ poznámka: Proneseno dne 5. 12. 66 na semináři doc. Machovce (na filos. fakultě)

  „V překladu Sartrovy práce…“ [ad: Jean-Paul Sartre: Marxismus a existencialismus, Praha 1966]
  poznámky, česky, vznik: 1966/1967

  Myšlení naděje
  | raw ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: duben 1966

  Návrh na provedení tématu „Ideologie, věda a umění“ v Redutě 4. 12. 1966
  | raw ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 11. 1966
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Ideologie a kýč

 • Subjekt v umění a ve skutečnosti
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965–1966 ◆ poznámka: z celého korpusu vydán pouze slovenský překlad 1. kapitoly („Dielo a predmet“)

  Filosofie a životní smysl
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: listopad 1965 / únor 1966 ◆ poznámka: psáno pro Literární noviny, nalezeny tři verze, nakonec však patrně nevydáno (v archivu LN text nelze dohledat); redakce podle strojopisu (ovšem jen verze pod názvem „Absurdita a životní smysl“)

  Subjekt v umění a ve skutečnosti – přípravné poznámky
  | docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 1965–1966

  Abstraktní Jessenius
  | docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 20. 5. 1966
  • in: Plamen 8, 1966, č. 7, str. 160

  Blochovo pojetí naděje
  | docx | pdf | html ◆ různé | přípravné poznámky, česky, vznik: duben 1966 ◆ poznámka: číslo 11444 podle Hejdánkova přepisu, fyzicky zatím nenalezeno (jen přepis)

  Co je abstrakce
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 6. 1966
  • in: Plamen 8, 1966, č. 10, str. 156–157

  Dílo jako událost
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | článek, česky, vznik: 30. 1. 1966 ◆ poznámka: předneseno 30. 1. 1966 v pražské Redutě
  • in: Hudební rozhledy 23, 1970, č. 10–11, str. 498–500
  • in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 63–69

  Ideologie a kýč
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: Rozšířená podoba referátu předneseného 4. 12. 1966 na večeru o "Ideologii, vědě a umění", který v pražské Redutě pořádala skupina Tvář. "Text původně připraven pro večer o “Ideologii, vědě a umění” v pražské Redutě, který pořádala skupina TVÁŘ v době, kdy časopis Tvář nemohl vycházet; později byl poněkud přepracován, a to zase původně pro Plamen - po domluvě s red. Benhartem; Hájek však otištění stále oddaloval, a tak měl text vyjít v připravovaném sborníku “Podoby”, ale po lednu 1968 se otevřela rychlejší možnost v časopise Plamen, odkud musel odejít Jiří Hájek a na místo šéfredaktora přišel Kostroun. Pro Podoby jsem pak připravil jiný text." (pozn. aut.)
  • in: Plamen 10, 1968, č. 6, str. 12–21 (červen)
  • in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 35–56

  1966
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

  Marxistická kritika dialektické teologie [ad: Milan Machovec: O tzv. „dialektické“ teologii současného protestantismu, Praha 1962; slovenský překlad: Bratislava 1964]
  | raw ◆ recenze, česky, vznik: 27. 4. 1966
  • in: Filozofia, 1966, č. 21, str. 549–557

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 37