Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 3   >    >>
records: 45
Myšlení věřícího
| docx | pdf | html ◆ kázání, česky, vznik: 14. 3. 1976

[Úzkost moderního člověka a její překonání v naději]
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 8. 1976
text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Naslouchání jako podmínka reflektujícího přístupu ke smyslu]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Filosofie, věda a vědeckost]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • Poznámky k problému „utrpení“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam | poznámky, česky, vznik: 27. 6. - 1. 7. 1976

  [O cílevědomosti nad románem „Mantrap“ Sinclaira Lewise]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Přístup filosofie ke smyslu skrze reflexi]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Úvahy o socialismu k 8. výročí sovětské okupace]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • [Vztah filosofie ke smyslu a smysluplnosti]
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 8. 1976
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1976-08 (rukopis)

 • Různá témata
  | raw | audio ◆ diktát, česky, vznik: 1976

  Úvod do filosofie 2
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 12. 1976

  Myšlení věřícího
  | raw ◆ kázání, česky, vznik: 14. 3. 1976

  Filosofie pro naši dobu 7
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi duben 1976

  Filosofie pro naši dobu 3
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 1. 1976 ◆ poznámka: kazeta 9–61

  Krátký diktát o reflexi
  | raw | audio ◆ diktát, česky, vznik: 8. 3. 1976

  Úvod do filosofie 1
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 3. 1976

  Filosofie pro naši dobu 6
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 3. 1976

  Reflexe v politice a otázka politického subjektu (O místo filosofie v politickém životě)
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: Původně napsáno pro ineditní sborník Karlu Kosíkovi k padesátinám (1976)
  • in: Irena Šnebergová (vyd.), Karlu Kosíkovi k padesátinám, Praha: [s. n.], 1976, str. [73]–[96] (samizdat; jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou stránkovány každý zvlášť)
  • in: Ladislav Hejdánek, Filosofie a politika. Patnáct let nepolitické politiky (Dokumenty), 1978, str. 7 (pořadí textu)
  • in: Filosofický časopis 38, 1990, č. 6, str. 746–761
  • in: Ladislav Hejdánek, Život a slovo, vyd. Václav Dostál, Praha: OIKOYMENH, 2023, str. 96–119

  Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
  | raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 14. 9. 1976

  <<  <   1 / 3   >    >>
  records: 45