Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 36
O dialogu
článek, česky, vznik: 1981
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1981, č. 7

K rozhovorům o J. L. Hromádkovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1981 ◆ poznámka: Napsáno pro přátele (pozn. aut.).
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1981, č. 5, str. 1–32
 • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 207–229

Ideologie jako falešné vědomí
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 3. 1981

Dějiny III
| raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 10. 1981

Dějiny I
| raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 11. 1981
k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Dějiny I

 • O Rádlovi (četba – interpretace) + Subjekt - singularita - dějiny
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 5. 1981

  Událost, subjekt, akce II
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 2. 1981

  Filosofie a krize II (vnitřní krize filosofie)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 12. 1981

  Struktura události 3
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi 12. 1. 1981

  Dějiny I (filosofie a umění)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 9. 1981

  Událost
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 1. 1981

  Transcendentální dedukce v Kantově Kritice čistého rozumu
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 6. 4. 1981

  [Příležitostné poznámky, 1981]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1981

  Nepředmětnost, reflexe, vnitřní jednání
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi únor 1981

  Definice
  | raw | skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 7. 10. 1981

  Socialismus včera, dnes a zítra. Vzpomínky, úvahy, otázky
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 12. 1981 ◆ poznámka: Text byl původně psán jako příspěvek do sborníku věnovaného prof. Vladimíru Kadlecovi k jeho sedmdesátinám r. 1982.
  • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 13, str. 1–14
  • in: Kritický sborník 3, 1983, č. 3, str. 1–12
  • in: Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků, Praha: Triáda, 2009, str. 85–93

  Filosofie a krize I (Specificky filosofická krize)
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 12. 1981

  Událost, subjekt, akce II
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 16. 2. 1981

  Událost, subjekt, akce I
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 2. 1981

  Reflexe (pokračování)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 3. 1981

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 36