Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 30
Masaryk a dnešek
referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 3. 1969 ◆ poznámka: Jircháře, 11. 3. 69

Ludwig Feuerbach – kritika náboženského odcizení
přednáška, česky, vznik: 23. 11. 1969 ◆ poznámka: Soc. akademie, Měst. knihovna 24. 11. 1969; nedokončeno

Filosofie českých dějin (Diskuse)
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 23. 4. 1969
 • in: Sociologický časopis 5, 1969, č. 5, str. 465–466
 • in: Miloš Havelka (vyd.), Spor o smysl českých dějin 2. 1938–1989: posuny a akcenty české otázky, Praha: Torst, 2006, str. 193–194
 • in: Jan Patočka, Češi I. Práce publikované (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 12), vyd. Ivan Chvatík – Karel Palek, Praha: OIKOYMENH, 2006, str. 202–203

Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969?
 • in: Útěcha z filosofie, Praha: Mladá fronta, 1969, str. 73–74

Lidská práva očima politiků
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 1. 1969 ◆ poznámka: Původně glosa pro časopis Tvář. Dopsáno a odevzdáno 11. ledna 1969. Pozn. aut.

Téma: fašismus
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1969 ◆ poznámka: Glosa pro časopis Tvář. Napsáno a odevzdáno 21. 3. 1969. Nepřijato. Pozn. aut.

Karl Jaspers 23. 2. 1883 – 26. 2. 1969
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969?
 • in: Karl Jaspers, Otázka viny (Příspěvek k německé otázce), přel. Jiří Navrátil, Praha: Mladá fronta, 1969, str. 89–90 (vyšlo jako „Karl Jaspers 23. 2. 1883“)
 • in: Karl Jaspers, Otázka viny (Příspěvek k německé otázce), přel. Jiří Navrátil, Praha: Mladá fronta, 1991, str. 91–92 (vyšlo jako „Karl Jaspers (1883–1969)“)
 • in: Karl Jaspers, Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, přel. Jiří Navrátil, Praha: Academia, 2006, str. 141–143
 • in: Karl Jaspers, Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, přel. Jiří Navrátil, Praha: Academia, 2019, str. 155–157

Víra a moderní svět
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 5. 1969 ◆ poznámka: Článek byl napsán pro Tvář (pro ohlas článku „Filosofie a křesťanství“), a to v květnu 1969 (pozn. aut.).

Místo člověka ve světě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1969 ◆ poznámka: Jde jen o první část, napsanou pro Studentské listy; ani ta ovšem nevyšla, protože Studentské listy byly zastaveny. Pokračování nebylo tedy ani napsáno. Na 4 papírech A4 není přesné datum uvedeno (jen rok 1969) [pozn. aut.].

Masaryk a Rakousko [ad: Jan Blahoslav Kozák: T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918, Praha 1968]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 3. 1. 1969
 • in: Tvář [4], 1969, č. 2, str. VI (příloha – Historie) (únor)

Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1969
 • in: Tvář [4], 1969, č. 2, str. 59–62 (únor)
 • in: Michael Špirit (vyd.), Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, str. 476–479
 • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 188–193

Nový pokus o vyjádření víry
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 5. 1969 ◆ poznámka: Glosa pro Tvář; napsáno 31. 5. 1969, odevzdáno 2. 6. 1969 (pozn. aut.). [Text pravděpodobně nikdy nevyšel tiskem – není uveden ani v 6. čísle Tváře z června 1969 (posledním vydaném), ani v 7. čísle, které mělo vyjít v září 1969, ale zůstalo nerealizováno ve stránkových obtazích (pozn. red.).]

Cesta z dilemat
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 1. 1969 ◆ poznámka: článek pro Zítřek (polemika s Václavem Havlem); dopsáno a odevzdáno 20. ledna 1969 – pozn. autora

Filosofie a křesťanství
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 2. 1969 ◆ poznámka: Článek byl napsán v únoru 1969 pro druhý ročník obnovené Tváře (celkově ročník čtvrtý) (pozn. aut.).

Charakter národa
| raw | audio ◆ příspěvek, česky, vznik: 1969 ◆ poznámka: vystoupení v Československém rozhlase v jakémsi diskuzním pořadu

Ludwig Feuerbach
| raw | skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 24. 11. 1969

Ladislav Hejdánek – Jiří Němec, Ediční návrh pro nakladatelství Horizont: Emanuel Rádl - Dějiny filosofie I/II
| raw | skeny ◆ různé, česky, vznik: 5. 2. 1969

Několik poznámek k filosofii řeči
| raw ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 17.–23. 6. 1969

Existují „přirozená“ práva?
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 2. 1969 ◆ poznámka: Předneseno 5. 12. 1968 na Celostátní konferenci k ochraně lidských práv. Nad Všeobecnou deklarací lidských práv vydanou v Horizontu a v Mladé frontě.
 • in: Tvář [4], 1969, č. 3, str. VII–VIII (příloha – Společnost) (březen)

Profesor J. L. Hromádka osmdesátiletý
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: 3. 6. 1969 ◆ poznámka: Poznámka autora na deskách: "Napsáno pro Svobodné slovo a odevzdáno (dr. Dobešovi) 3. 6. 1969; Otištěno (se změnami - bez souhlasu) ve Svobodném slovu 6. 6. 1969 [roč. 25, č. 131] str. 1"
 • in: Svobodné slovo 25 — 6. 6. 1969, 1969, č. 131, str. 1

<<  <   1 / 2   >    >>
records: 30