Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 3   >    >>
records: 42
Filosofie a ekumenické hnutí
přednáška, česky, vznik: 6. 10. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři v Jirchářích 6. 10. 1965; nedokončeno (nalezeno jen prvních 9 stran)

Martin Heidegger: O podstatě pravdy
výklad, česky, vznik: 27. 10. 1965 ◆ poznámka: Jirchářský seminář, 27. 10. 1965; nedokončeno

Heideggerovo pojetí pravdy v „Sein und Zeit“, § 44
| raw ◆ referát, česky, vznik: 24. 11. – 22. 12. 1965

Problém pravdy v české myšlenkové tradici
přednáška, česky, vznik: 22. 6. 1965 ◆ poznámka: Přednáška v Klubu čs. spisovatelů v úterý 22. června 1965 v 16.30 (pro Klub Tváře)

Umění a člověk ve filosofickém pohledu
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 2. 8. 1965 ◆ poznámka: Psáno pro Plamen; vyšlo jen slovensky jako „Umenie a človek vo filozofickom pohľade“. – Pozn. red.
překlady textu do jiných jazyků:
 • Umenie a človek vo filozofickom pohľade
 • k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Umění a člověk ve filosofickém pohledu (přípravné poznámky)

 • Schweitzerova úcta k životu
  | docx | pdf | html ◆ fragment | přednáška, česky, vznik: 19. 3. 1965 ◆ poznámka: Nedokončeno. Mělo být předneseno na ekumenickém shromáždění, pořádaném ekumenickým a mírovým odborem pražského seniorátu na Vinohradech, dne 19. 3. 1965, nekonalo se.

  O našem národním charakteru
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 14. 11. 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku pro Literární noviny; nedokončeno

  Místo vědy v obrodě společnosti u T. G. Masaryka
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1965 ◆ poznámka: Napsáno v dubnu 1965 pro Tvář; vyřazeno ideologickým oddělením ÚV KSČ (pozn. aut.).
  • in: Sešity pro mladou literaturu 3, 1968, č. 21, str. 7–10 (květen)

  Perspektivy ekumenické práce u nás
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 11. 1964 ◆ poznámka: Příspěvek přednesený zhruba v uvedeném znění na panelové diskusi, jíž byl dne 23. 9. 1964 zahájen druhý ročník ekumenického semináře v Jirchářích (pozn. aut.); posléze upraveno pro Křesťanskou revue
  • in: Křesťanská revue 32, 1965, str. 12–15

  Filosofie Pierra Teilharda de Chardin
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 11. 2. 1965 ◆ poznámka: Předneseno 11. 2. 1965 na prvním jirchářském ekumenickém čtvrtku (panel spolu s Václavem Freiem, Jiřím Němcem a Janem Sokolem) – Pozn. aut.

  Pravda a praxe u Emanuela Rádla
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965 ◆ poznámka: Původně – 1965 – šlo o přednášku v Mánesu pro ..?..; potom byl text upraven pro Tvář č. 2 na rok 1966, kdy však už článek nemohl vyjít; později – Slováci nám tehdy i s jinými texty ochotně vyšli vstříc – vyšel ve slovenském překladu v Mladej tvorbe 11, 1966, č. 9, str. 12–15. Posléze – 1970 – text přeložil do němčiny Zdeněk Salaquarda, měl vyjít ve sborníku na počest Jana Patočky, připravovaném ve Filosofickém ústavu ČSAV; sborník však v Holandsku nakonec vyšel po Richtově zásahu bez českých autorů. Teprve po dalších několika letech byl v této německé podobě vydán v Holandsku. – Pozn. aut.

  Nový pohled na zakladatele Křesťanské revue
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 1. 1965
  • in: Křesťanská revue 32, 1965

  Kultura tváří v tvář politice
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 22. 11. 1965 ◆ poznámka: Napsáno v době prudkých útoků na časopis Tvář, zesílená cenzura však článek pozastavila; vyjít mohl až po krátkodobém obnovení Tváře v roce 1968 (pozn. aut.).
  • in: Tvář 3, 1968, č. 2, str. 10–13 (prosinec)
  • in: Ladislav Hejdánek, Filosofie a politika. Patnáct let nepolitické politiky (Dokumenty), 1978, str. 4 (pořadí textu)
  • in: Michael Špirit (vyd.), Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, str. 317–322
  • in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969). Antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, str. 362–368
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 116–123

  Vydavatelský omyl [ad: Semen Semenovič Utkin: Marxistická etika, Bratislava 1964]
  | docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 15. 2. 1965
  • in: Tvář 2, 1965, č. 6, str. 36–37 (červen)

  Víra a věda v díle Pierra Teilharda de Chardin
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965?
  • in: Křesťanská revue 32, 1965, str. 31–36 (Theologická příloha)

  Spinoza a Leibniz
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 5. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři z dějin filosofie v Jirchářích (pro mladší účastníky) v pondělí dne 24. 5. 1965. – Pozn. aut.

  Co je křesťanské umění a co je křesťanskost v umění
  | docx | pdf | html ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 1. 1965 ◆ poznámka: referát přednesený 28. 1. 1965 na schůzc evangelických literárů v Praze (Ječná ulice) [pozn. aut.]

  Víra a věda
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: září 1965 ◆ poznámka: Titulní strana obsahuje přípis „Návrh textu, který má sloužit za podklad k diskusi v NO a pak i širší“. Dochovány jsou jeden rukopis a dva různé strojopisy, z nichž pozdější obsahuje navíc odstavec nadepsaný „Úvodem“ a některé další drobnější doplňky a odchylky.

  Umění a člověk ve filosofickém pohledu (přípravné poznámky)
  | docx | pdf | html | skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 28.–31. 7. 1965
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Umění a člověk ve filosofickém pohledu

 • <<  <   1 / 3   >    >>
  records: 42