Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 39
Interview
rozhovor, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: červenec
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice, Roma: Listy, 1982, str. 13–15

Nepředmětné myšlení (Fragment)
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 16. 1. 1982

[Předmětné a nepředmětné myšlení]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: nedokončený text určený pro Svazky pro dialog (16 s.)

Ladislav Hejdánek – Theo de Boer, Theo de Boer – Lévinas A
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 3. 1982

Věc a svět – diskuse
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 2. 1982 ◆ poznámka: kazety LVH8VA, LVH9VA

Dějiny a „supersubjekty"
| raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 6. 1982

Integrita v myšlení a životě 3
| raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 5. 1982

Příspěvek k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 6. 1982
 • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 10 (zatím nenalezeno)
 • in: Jakub S. Trojan – Ladislav Hejdánek, Filosofie a theologie. Sborník textů, Praha: [s. n.], 1986, str. 70–127 (samizdat)
 • in: Ladislav Hejdánek, Život a slovo, vyd. Václav Dostál, Praha: OIKOYMENH, 2023, str. 199–259

Struktura světa a nepředmětná skutečnost
| raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 5. 1982
k dokumentu existují tyto přípravné texty:
 • Struktura světa a nepředmětná skutečnost

 • Integrita v myšlení a životě 2
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 4. 1982

  O Cobbově studii
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 10. 1982

  Rozhovor o řeči (Heiddegger)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 12. 1982 ◆ poznámka: kazeta LVH18VA

  Integrita v myšlení a životě 1
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 3. 1982

  Seminář filosofie
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 9. 6. 1982

  Řeč
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 12. 1982

  „Ano–ne“ x „ani–ani“ (ad Koestler)
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 4. 1982

  Struktura světa a nepředmětná skutečnost
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 24. 5. 1982

  Věda a světový názor
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 4. 10. 1982

  Jsoucna, bytí a Bůh
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 10. 1982

  Seminář filosofie
  | raw | skeny ◆ bytový seminář | přepis, česky, vznik: 2. 6. 1982

  <<  <   1 / 2   >    >>
  records: 39