Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 3   >    >>
records: 51
Milánská výzva a co je kolem
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, č. 4, str. 13–14

Etika IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1986

Etika X
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 11. 1986

Diskuse o povaze a smyslu filosofie
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 2. 1986

K diskusi o nepředmětnosti. Odpověď na „pět poznámek“ J. S. Trojana (1983)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1985–1986

1986.3 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: strojopisný blok A5, strany 400-472

Předmluva [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti (1986)]
| raw | skeny ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: únor 1986

Přirozený svět B – četba V
| raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 1. 1986

1986.1 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: strojopisný blok A5, strany 001-200

Víra jako kosmický činitel X
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 1. 1986

01
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 20. 7. 1986
text je částí tohoto původního dokumentu:
 • [Příležitostné poznámky, 1986]

 • Masaryk – filosof a dnešek
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1986 ◆ poznámka: Příspěvek do samizdatového sborníku k 80. výročí úmrtí TGM; někým byl asi poslán jako příspěvek pro londýnskou konferenci o T. G. Masarykovi (podrobnosti neznám); péčí Viléma Prečana vyšel v anglickém překladu jako Masaryk as a philosopher for today (pozn. aut.).
  • in: Vzpomínka a výzva: sborník k 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka, Praha: [s. n.], 1987, str. 62–74
  • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 253–260
  překlady textu do jiných jazyků:
 • Masaryk as a philosopher for today

 • Reflexe víry ve Starém zákoně
  | docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986

  Nedokončený Jaspersův projekt [ad: Karl Jaspers: Die großen Philosophen – Nachlaß 1+2, München – Zürich 1981 + Karl Jaspers: Weltgeschichte der Philosophie – Einleitung, München – Zürich 1982]
  | docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1986? ◆ poznámka: uveřejněno pod pseudonymem „Lev Tvrdý“
  • in: Reflexe, 1989, č. 2, str. 7.32–34 (samizdat)

  Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, jazyk neuveden, vznik: konec dubna 1986 ◆ poznámka: květen, mimořádné číslo
  • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, str. 1–20

  Přirozený svět B - četba VIII
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 3. 1986

  Kultura a moc
  | raw | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 5. 1986

  [Příležitostné poznámky, 1986]
  | docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1986

  Víra jako kosmický činitel XIII
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 3. 1986

  Víra jako kosmický činitel VIII
  | docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 1. 1986

  <<  <   1 / 3   >    >>
  records: 51