Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 219   >    >>
records: 2182
Otázka supersubjektů v dějinách
| docx | pdf | html | audio ◆ promluva, česky, vznik: nedatováno, někdy po roce 2000

[Pravda u Jasperse]
| docx | pdf | html ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: nedatováno, 90. léta ◆ poznámka: z vystoupení na FF UK; zatím přepsáno jen kuse

Vzpomínky na rok 1952
| raw ◆ vzpomínka, česky, vznik: 2008

Vzpomínky na rok 1977
| raw ◆ vzpomínka, česky, vznik: 9. 2. 1997

Vzpomínky na rok 1990
| raw ◆ vzpomínka, česky, vznik: 9. 2. 1997

Vzpomínky různé
| raw ◆ vzpomínka, česky, vznik: různé roky

Czy będę występował w telewizji?
fejeton, polsky, vznik: 1978
  • in: Krytyka. Kwartalnik polityczny, 1978, č. 2
text je překladem tohoto původního dokumentu:
  • Budu vystupovat v televizi?

  • Smysl dějin a moderní věda
    referát, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: Referát v Akademické Ymce