Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 33
Předmluva [Hodnota a smrt]
předmluva / doslov, česky, vznik: 1966
 • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966, str. 3–6

Jan Blahoslav Kozák (5. 8. 1888)
předmluva / doslov, česky, vznik: 1968/1972 (?)

Slovo úvodem [Filosofie a víra 1991]
| raw ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: březen 1991

Poznámka redakce
předmluva / doslov | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 5. 1989 ◆ poznámka: pro samizdatovou Reflexi č. 2; viz MD 1989.3, 89/321
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, str. 8.1 (samizdat)

Kdo je Erazim Kohák?
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1991
 • in: Dopisy přes oceán aneb Čertování s Míšou, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, str. 3–5

Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969?
 • in: Útěcha z filosofie, Praha: Mladá fronta, 1969, str. 73–74

Slovo úvodem
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, str. 1–2

Vorwort [Wahrheit und Widerstand]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, německy, vznik: 2. 5. 1987

Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1980

Karl Jaspers 23. 2. 1883 – 26. 2. 1969
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969?
 • in: Karl Jaspers, Otázka viny (Příspěvek k německé otázce), přel. Jiří Navrátil, Praha: Mladá fronta, 1969, str. 89–90 (vyšlo jako „Karl Jaspers 23. 2. 1883“)
 • in: Karl Jaspers, Otázka viny (Příspěvek k německé otázce), přel. Jiří Navrátil, Praha: Mladá fronta, 1991, str. 91–92 (vyšlo jako „Karl Jaspers (1883–1969)“)
 • in: Karl Jaspers, Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, přel. Jiří Navrátil, Praha: Academia, 2006, str. 141–143
 • in: Karl Jaspers, Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, přel. Jiří Navrátil, Praha: Academia, 2019, str. 155–157

Alfred North Whitehead (15. 2. 1861 – 30. 12. 1947)
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 10. 3. 1969
 • in: Matematika a dobro a jiné eseje, Praha: Mladá fronta, 1970, str. 119–121

Předmluva [Život a slovo. Eseje II]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: léto 1985

Na úvod
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1993?
 • in: Reflexe, 1993, č. 9, str. [0.4] (za mottem)

Úvodem k novému ročníku Reflexe
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: nedatováno, asi 1993

Předmluva [Setkání a odstup]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 2010?

Předmluva po 15 letech [Filosofie a víra (1970)]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: březen 1985

Předmluva k 2. vydání [Filosofie a víra 1991]
| raw ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 31. 10. 1991

Předmluva [Paul Ricœur: Myslet a věřit]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 2000 ◆ poznámka: červen
 • in: Paul Ricœur – François Azouvi – Marc de Launay, Myslet a věřit. Kritika a přesvědčení (rozhovor), přel. Miloš Rejchrt, Praha: Kalich, 2000, str. 7–11

Filosofie v naší době (Slovo úvodem)
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1991?
 • in: Česká mysl 41, 1991, č. 1, str. 1–5

<<  <   1 / 2   >    >>
records: 33