Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineO Feuerbachově antropologii
výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 4. 1964 ◆ poznámka: Jircháře 22. 4. 64

„Myslím, že diskuse o tom, zda v třicátých nebo padesátých letech byly zřejmé přehmaty…“
poznámky, česky, vznik: 1. 6. 1964

Technika, morálka, člověk [původně: Člověk a technika] [ad: Radoslav Selucký: Ekonomika, morálka, život, Praha 1963]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 3. 1. 1964 ◆ poznámka: Přípisek autora: Knížku Seluckého jsem dostal od Dr. Benharta v redakci Plamene 6. 12. 63, když jsem odevzdával text polemiky s Vladimírem Mihule; že mi hodlá dát knížku k recenzi, oznámil mi Benhart až při telefonickém hovoru 5. 12. 1963. Termín: do konce měsíce. (Má jít jen o glosu.) Recenzi jsem přinesl 29. 12. 1963, překročil jsem značně stanovený rozsah (proti domluveným 2 stranám jsem přinesl 3 a ještě o více než 30 řádek). Benhart mi navrhl zkrátit úvodní partie tak na 10 řádek, nereferovat o obsahu a podržet jen kritické partie. To jsem učinil a novou verzi recenze jsem přinesl – jak bylo domluveno – 3. 1. 1964 v 9.00 ráno, těsně před schůzí redakce Plamene.
 • in: Plamen 6, 1964, č. 5, str. 157–158 (květen)

O pravdě v umění a ve filosofii
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1963 – leden 1964

Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 12. 1964 ◆ poznámka: Napsáno na výzvu redakce Tváře (pozn. aut.).

[Příležitostné poznámky, 1964]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1964

Ontologie a pojem praxe
| raw ◆ článek, česky, vznik: 15. 10. 1964 ◆ poznámka: Článek byl po předběžné domluvě s redaktorem napsán pro Filosofický časopis, byl však redakční radou zamítnut (pozn. aut.).

Feuerbachova filosofie člověka
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 5. 1964 ◆ poznámka: Původně šlo o přednášku, k níž mne vyzval Dušan Machovec; publikaci mi pak nabídla redakce Dějin a současnosti, kde také text vyšel (pozn. aut.).
 • in: Dějiny a současnost 6, 1964, č. 7, str. 31–33
 • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 64–71

Aristoteles a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 19. 6. 1964 ◆ poznámka: Obě recenze Patočkovy knížky byly napsány v situaci, kdy se stále ještě ozývaly hlasy „dogmatiků“; to, že byly dvě, mi tehdy bylo dokonce vytýkáno (pozn. aut.).
 • in: Literární noviny 13, 1964, č. 33, str. 4
 • in: Literární noviny 4 — 17. 6. 1993, 1993, č. 24, str. 4
 • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 72–75

Studie o Aristotelovi [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 28. 5. 1964
 • in: Plamen 6, 1964, č. 9, str. 146–147
 • in: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, str. 76–79

Smysl Feuerbachova atheismu
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 8. 7. 1964 ◆ poznámka: článek pro Literární noviny, neuveřejněno (pozn. autora)

Poznámky k předběžnému znění prvních dvou kapitol práce Bedřicha Loewensteina „K otázce ideologických předpokladů nacismu“
| raw ◆ článek, česky, vznik: 12. 3. 1964

K otázce ontologického pojetí subjektu
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 7.–21. 6. 1964 ◆ poznámka: přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu (patrně nenapsaného)

Objev budoucnosti a umění
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 3. 1964
 • in: Tvář 1, 1964, č. 7, str. 16–19 (září)
 • in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969). Antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, str. 287–293
 • in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 9–16

Atheismus a otázky nové interpretace
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: květen 1964 ◆ poznámka: Článek napsán v květnu 1964 pro Křesťanskou revue, ale byl cenzurou zadržen; po delším jednání byl uvolněn pro tisk počátkem roku 1966 (pozn. aut.).

Filosofická antologie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 5. 1964 ◆ poznámka: recenze do Plamene na knihu „Antologie z dějin československé filosofie“ (Praha 1963), nepublikováno

Dialog začíná (glosa o článcích Julia Tomina)
| raw ◆ článek | glosa, česky, vznik: 20. 9. 1964

Předběžné poznámky k recenzi knihy "Praxe a poznání" [ad: Jaromír Janoušek: Praxe a poznání, Praha 1963]
| raw ◆ recenze, česky, vznik: 16. 3. 1964 ◆ poznámka: Psáno původně pro dr. Zelenkovou, dokončeno 16. 3. 1964. [pozn. aut.]