Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 2   >    >>
records: 31
Ladislav Hejdánek, Úvod do filosofování
česky, 2012, Praha: OIKOYMENH

Ladislav Hejdánek, O umění
Ladislav Hejdánek, O filosofii nepředmětnosti
skeny ◆ Radim Palouš, česky, 1987, Praha: Nové cesty myšlení
Úvodní slovo vydavatele, str. [0] | Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“, str. 1–39 | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, str. 40–152 | Obsah studie, str. 153–154

Ladislav Hejdánek, Člověk, pravda, budoucnost
skeny ◆ česky, 1966, vydavatel neuveden; připravovaný, ale nedokončený projekt

Jakub S. Trojan – Ladislav Hejdánek, Filosofie a theologie. Sborník textů
Ladislav Hejdánek – Jakub S. Trojan, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
skeny ◆ česky, 1985, Praha: [s. n.]; Edice Oikoumené [samizdat], sv. 6 (243 s.) [skutečný rok vydání: 1986; chybí s. 94–97 (chyba číslování)]
Předmluva [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti (1986)], str. II–III | Svět bez člověka, str. 1–11 | O pravdě v umění a ve filosofii, str. 12–27 | Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné myšlení“, str. 28–47 | Poznámka k otázce nepředmětného myšlení, str. 48–56 | Nepředmětné myšlení (Fragment), str. 57–84 | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, str. 85–178 | Pět poznámek k textu LvH, str. 179–202 | K diskusi o nepředmětnosti. Odpověď na „pět poznámek“ J. S. Trojana (1983), str. 203–241 | Poznámky k textům [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti], str. 242–243

Ladislav Hejdánek, Havel je uhlík. Filosof a politická odpovědnost
Jan Hron, česky, 2009, Praha: Knihovna Václava Havla; Sešity Knihovny Václava Havla 3/09. Recenze: Bedřich Loewenstein, in Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 50, 2010, č. 2, s. 446–447.
Předmluva [kniha Havel je uhlík], str. 9–11 | Filosof a politická odpovědnost, str. 13–26 | Svoboda a myšlenka lidských práv, str. 27–35 | Prověrka humanismu, str. 36–39 | Dopis příteli č. 14, str. 40–46 | Dopis příteli č. 51, str. 47–55 | Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů Václava Havla, str. 56–84 | Intelektuál a politika, str. 85–87 | Dramatik, nebo politik?, str. 88–96 | Havel – filosof?, str. 97–104

Ladislav Hejdánek, Co je dnes zapotřebí
Václav Tollar, česky, 2012, Praha: Knihovna Václava Havla; Sešity Knihovny Václava Havla
Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí], str. 7–12

Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra [přetisk habilitační práce bez bibliografie]
Ladislav Hejdánek, Filosofie a víra
Ladislav Hejdánek, Češi a Evropa
Jan Hron, česky, 2017, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů
Předmluva [kniha Češi a Evropa], str. 7–11 | Vítězí pravda v dějinách?, str. 15–29 | Evropská integrita jako dialog, str. 30–35 | Návrat do Evropy?, str. 36–37 | Evropa a dějiny, str. 38–47 | Dopis příteli č. 30, str. 51–57 | Dopis příteli č. 33, str. 58–64 | Dopis příteli č. 44, str. 65–72 | Symbol a skutečnost, str. 73–81 | Historický pokus a české selhání, str. 82–85 | Filosofie a nacionální ideologie, str. 89–91 | Národ: ideologie, či idea?, str. 92–103 | Národ a nacionalismy. Úvahy o roli idejí a ideologií, str. 104–120

Ladislav Hejdánek, Dopisy příteli [dopisy č. 1–21]
česky, 1977, Praha: [s. n.]
Dopis příteli č. 1, str. 2–6 | Dopis příteli č. 2, str. 7–12 | Dopis příteli č. 3, str. 13–17 | Dopis příteli č. 4, str. 18–22 | Dopis příteli č. 5, str. 23–28 | Dopis příteli č. 6, str. 29–35 | Dopis příteli č. 7, str. 36–42 | Dopis příteli č. 8, str. 43–49 | Dopis příteli č. 9, str. 50–56 | Dopis příteli č. 10, str. 57–63 | Dopis příteli č. 11, str. 64–70 | Dopis příteli č. 12, str. 71–77 | Dopis příteli č. 13, str. 78–82 | Dopis příteli č. 14, str. 83–89 | Dopis příteli č. 15, str. 90–97 | Dopis příteli č. 16, str. 98–104 | Dopis příteli č. 17, str. 105–111 | Dopis příteli č. 18, str. 112–118 | Dopis příteli č. 19, str. 119–125 | Dopis příteli č. 20, str. 126–132 | Dopis příteli č. 21, str. 133–139

Ladislav Hejdánek, Filosofie a společnost. Eseje I
česky, 1985, Praha: OIKOYMENH; Edice Oikoumené [samizdat], sv. 4 (pouze ohlášený svazek, nebyl vydán)

Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup
česky, 2010, Praha: OIKOYMENH
Předmluva [Setkání a odstup], str. 7 | Hodnota a smrt, str. 8–13 | Kozákovo pojetí pravdy, str. 14–23 | Pravda a skutečnost, str. 24–30 | Filosofie člověka [ad: Karel Kosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963], str. 31–34 | Ontologie a pojem praxe, str. 35–63 | Feuerbachova filosofie člověka, str. 64–71 | Aristoteles a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964], str. 72–75 | Studie o Aristotelovi [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964], str. 76–79 | Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič, str. 80–83 | Pravda a praxe u Emanuela Rádla, str. 84–95 | Filosofie člověka? [ad: Milan Machovec: Smysl lidského života, Praha 1965], str. 96–100 | Odpověď Tominovi, str. 101–106 | Umění a život v autentičnosti, str. 107–115 | Kultura tváří v tvář politice, str. 116–123 | Myšlení naděje, str. 124–133 | Věda a filosofie, str. 134–144 | Jaspers jako filosof, str. 145–163 | Víra a svět u J. L. Hromádky, str. 164–169 | Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968], str. 170–175 | Masaryk a naše dnešní krize, str. 176–187 | Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969], str. 188–193 | Svod a světlo, str. 194–203 | Za profesorem Janem Patočkou (1907–1977), str. 204–206 | K rozhovorům o J. L. Hromádkovi, str. 207–229 | Básník a slovo. K otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti, str. 230–252 | Masaryk – filosof a dnešek, str. 253–260 | Nicota a odpovědnost. Problém „negativního platonismu“ v Patočkově filosofii, str. 261–267 | Musí demokracie rezignovat na pravdu?, str. 268–273 | Patočkovo kritické vidění Masaryka, str. 274–290 | Demokracie v Americe [ad: Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, 1992], str. 291–292 | J. B. Součkova filosofie a její antropologické důsledky, str. 293–300 | Příroda jako téma pro filosofii? [ad: Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Praha 1994], str. 301–310 | Pokoj i meč, str. 311–313 | Války a budoucnost, str. 314–319 | Člověk a jeho „dluhy“, str. 320–327

<<  <   1 / 2   >    >>
records: 31